Gemeente Bergen zal in november opnieuw een aanbesteding doen voor de herinrichting van het centrum van Schoorl. Het college van B&W wil hiervoor meer budget in de begroting voor 2024, die volgende maand door de raad moet worden vastgesteld. "De bedoeling is nu om het bestek met enkele aanpassingen binnenkort opnieuw op de markt te brengen, waarbij de eerder geselecteerde aannemers weer benaderd worden. Daardoor wordt de vertraging geminimaliseerd."

Voor de mislukte aanbesteding in februari waren vijf aannemers uitgenodigd, maar ze bleken allen (veel) te duur. "De ingediende inschrijvingen hebben ons geleerd dat door de sterke prijsstijgingen van grondstoffen en aanvullende eisen om te mogen werken in de nabijheid van Natura2000 gebieden het budget sterk opgehoogd moet worden", aldus het college. "Het ophogen van het budget willen wij doen door in de begroting van 2024 extra middelen te reserveren voor dit project, vanuit reeds in de begroting opgenomen investeringen voor (onderhoud van) infrastructuur."

"Een concrete wijziging van de nieuwe onderhandse aanbesteding is dat de selectie nu op laagste prijs zal plaatsvinden", vervolgt het college. "Dit is een wezenlijke wijziging en vereist meer regie en controle vanuit de gemeente als opdrachtgever. Hiertoe stellen wij een zogenaamde BLVC-plan op. BLVC staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. In een BLVC-plan zijn maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken beschreven rondom bouwprojecten. In het plan staat beschreven hoe de overlast op de omgeving kan worden beperkt en wie het aanspreekpunt is."

Begin dit jaar ontstond al vertraging omdat de stikstofberekening van het project opnieuw moest worden gedaan. "Dit onderzoek was aanvankelijk bij de aannemers neergelegd. Wij kunnen hiermee het vergunningentraject verkorten."

Naar verwachting volgt de gunning van het project in januari en kunnen de voorbereidingen voor de realisatie in het voorjaar starten. In november 2026 zo de herinrichting klaar moeten zijn. De vertraging is daarmee een half jaar.
Pin It
Bekeken: 1198x
http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/