De Sammerpolder tussen Egmond-Binnen en Heiloo gaat van tafel als mogelijke plek voor zonneweides. Dat voorspelt het Heilooër college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van het CDA in die gemeente.

Het CDA in Heiloo was onaangenaam verrast dat deze plek plotseling opdook als mogelijke locatie voor de opwekking van duurzame elektriciteit, ’omdat dat de huidige fraaie westelijke entree van Heiloo definitief verpest’.

Onlangs werd het gebied tussen Egmond-Binnen en Heiloo door de gemeente Bergen toegevoegd aan het zoekgebied voor een plek waar zonneweides voor het opwekken van duurzame energie kunnen komen. Het gaat om het oostelijk deel van de Sammerpolder. De provincie Noord-Holland stemde daarmee in. Daarna voelden de grondeigenaren in het gebied, veelal agrariërs en bollentelers, zich overvallen. Vervolgens trok ook het CDA in Heiloo aan de bel. Het wilde weten of Bergen haar buurgemeente hierover vooraf heeft ingelicht, en zo ja, hoe het college van Heiloo daarop heeft gereageerd.

De vrees voor zonneweides tussen Egmond-Binnen en Heiloo is echter ongegrond, zo antwoordt het college van Heiloo. "Naar aanleiding van de reacties van inwoners en ondernemers is geconcludeerd dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak is om de Sammerpolder mee te nemen in de besluitvorming van de gemeenteraad in Bergen. Het gebied zal niet aangeboden worden aan de raad." Dat wordt in de beantwoording van de raadsvragen met zoveel stelligheid beweerd dat men blijkbaar heel betrouwbare bronnen heeft in het Bergense gemeentebestuur. Dat zou betekenen dat het einde verhaal is voor de zonneweides in de Sammerpolder, want "alleen een gemeenteraad kan een zoekgebied vaststellen", zo stelt het college van burgemeester en wethouders in Heiloo.

Maar het gemeentebestuur van Bergen houdt zelf nog een slag om de arm, en weet dat voorstellen van het college nog kunnen worden gewijzigd voordat de gemeenteraad de Regionale Energie Strategie vaststelt. In antwoord op vragen van Behoorlijk Bestuur Bergen stelt het college dat de strategienota met de zoekgebieden in april wordt behandeld door het college en in juni aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De opbrengst van de participatie over de zoekgebieden behoort dan tot de vergaderstukken.

Het CDA wilde ook dat het college bij de provincie Noord-Holland opheldering zou vragen over hun plannen. Die zou bezig zijn, of zijn geweest, grondaankopen te doen in het gebied ’die mede voor dit doel lijken te worden ingezet’. Grondaankopen door de provincie voor duurzame energieopwekking zijn bij de gemeentebesturen van Bergen en Heiloo ’niet bekend’. "Daar zijn nergens signalen voor", antwoordt het Heilooër college. "De provincie doet wel vaker grondaankopen, soms als compensatie voor bijvoorbeeld elders aangekochte bouwgrond."

Het college van Bergen meldde in februari al dat de gronden die de provincie in eerdere jaren verwierf nodig waren voor ruilverkaveling.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl