GroenLinks heeft donderdagavond tijdens de Algemene Raadscommissie kritische vragen gesteld over de omgevingsvergunning voor Hotel Nassau in Bergen aan Zee. Wat die vragen waren en wat wethouder Valkering antwoordde, was echter onhoorbaar voor pers en publiek. De eerste 25 minuten van de videovergadering 'zat een stekkertje niet in de juiste poort', aldus griffier Ralph de Vries, waardoor er wel beeld was maar geen geluid was op de gemeentelijke website. Raadslid René Meijer heeft de vragen later die avond gemaild naar de redactie van Duinstreek Centraal.

De nieuwbouw voor Hotel Nassau is omstreden. Omwonenden hebben moeite met de omvang en aantasting van het duingebied door de nieuwbouw. Een enquête die vorig jaar werd gehouden, wees uit dat meer dan 80% van de inwoners van Bergen aan Zee tegen het bouwplan is zoals dat was gepresenteerd. Op de plek van het oude hotel moeten twee nieuwe gebouwen komen, die ondergronds met elkaar worden verbonden. In het ene complex komen 60 hotelkamers, in het andere deel hotelappartementen. Eronder is een parkeergarage bedacht.

In september had GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over de omgevingsvergunning, die pas afgelopen week werden beantwoord. Deze week verscheen ook een persbericht van het college met de kop 'Meer aandacht voor natuur bij omgevingsvergunning Hotel Nassau'. Daarin meldt wethouder Valkering trots dat met de provincie afspraken zijn gemaakt over de aanleg van ongeveer 60 vierkante meter (circa zes bij tien meter) natuurgebied dat wordt aangelegd ter compensatie van duingebied dat door de bouw wordt aangetast.

In de schriftelijke beantwoording van het college kreeg GroenLinks afgelopen week te horen dat de omgevingsvergunning nog niet was verleend. Maar op de website van de gemeente valt te lezen dat de vergunning er sinds 3 november is. Raadslid Meijer van GroenLinks wilde weten of dat niet tegenstrijdig is.

Ook vraagt het raadslid zich af waarom het college in mei niet gesproken heeft met de verontruste inwoners van Bergen aan Zee. Volgens Meijer is dat op 30 april namens de burgemeester beloofd. In de commissievergadering van 17 juni zou wethouder Valkering hebben toegezegd om met de actievoerders een gesprek te hebben voor het zomerreces. Daar zou onder meer de enquête ter sprake komen over Hotel Nassau.

Volgens Meijer is er in oktober uiteindelijk een gesprek geweest met de omwonenden. Dat gesprek zou alleen een eindgesprek  zijn geweest waarbij het slechts over de procedure mocht gaan. Meijer stelde tijdens het vragenhalfuurtje de vraag of het bijdraagt aan het herstellen van het vertrouwen in het openbaar bestuur, als de verontruste inwoners blijkbaar alleen via de Raad van State en dure advocaten inhoudelijk met de gemeente kunnen communiceren over het plan.

"We hebben moeite met het negeren van de verontruste inwoners door het college. Het vertrouwen in de politiek is zo verder geschaad," zo sluit raadslid René Meijer zijn vragen af volgens zijn schriftelijke voorbereiding. Wat wethouder Valkering antwoordde op de kritische vragen, was niet hoorbaar voor pers en publiek door technische problemen. Een verzoek om het vragenhalfuurtje opnieuw te houden maar dan hoorbaar voor de publieke tribune, werd door de griffier afgewezen.
Pin It
Bekeken: 1814x