Er komt 398.000 euro beschikbaar voor het corona-herstelfonds in de gemeente Bergen, de lagune bij Camperduin blijft open en het parkeerbeheer in Bergen gaat in fases over naar Coöperatie ParkeerService. Dat waren de grotere besluiten donderdagavond van de gemeenteraad die bijeenkwam in De Blinkerd in Schoorl.

Een taskforce in Schoorl, Bergen en de Egmonden krijgt een ton per kern te verdelen voor maatregelen die het economische en maatschappelijke leven weer helpen opstarten in de nieuwe anderhalve-meter samenleving. Het resterende bedrag is beschikbaar om de pijn te verzachten van bijvoorbeeld ondernemers op het strand en sport- en cultuurinstellingen die bij de de gemeente ruimte huren of huurkorting nodig hebben om te overleven.

Voor het openhouden van de lagune kwam brede steun. Zelfs de sceptische GroenLinks bleek overtuigd, waardoor alleen , Peter van Huissteden van de PvdA uiteindelijk tegen stemde. Het college verspeelde de steun van de PvdA, door sympathie uit te spreken voor een motie van de VVD en Kies Lokaal, waarmee de bijdrage van 10.000 euro van de ondernemers rond de lagune voor het openhouden minstens een jaar werd uitgesteld. VVD-raadslid Kees van Leijen stelde samen met Kies Lokaal voor om eerst meer ondernemers te vinden die dat bedrag samen kunnen ophoesten. VVD en Kies Lokaal bleken uiteindelijk de enige voorstanders van deze motie. Ook een idee om te onderzoeken of de lagune op een andere manier kan worden opengehouden kreeg geen enkele steun van andere partijen dan de indieners Kies Lokaal en VVD.

De keuze voor Coöperatie ParkeerService bleek een hamerstuk. Per 1 juli kan dat samenwerkingsverband van gemeente het beheer en onderhoud van de parkeerautomaten overnemen van de BUCH. Vanaf 1 oktober gaat het ook de afgifte en inname van parkeervergunningen verzorgen. De handhaving ligt vanaf 1 november bij de cooperatie in Amersfoort.

De steun die de D66-fractie zocht in het verzet tegen de corona-spoedwet werd gevonden bij GroenLinks en Kies Lokaal. De VVD was verdeeld. Tegenstemmers meenden dat er eerst een concept van die wet moet liggen voordat ze er een standpunt over konden innemen. Het groeiende verzet in de samenleving had al opgeleverd dat het kabinet het voorstel had teruggenomen en deze zomer met een beter verhaal zou komen. De inhoud van de nieuwe corona spoedwet is daarom een groot vraagteken.
Pin It