Het college van Bergen wil het verouderde dorpshuis De Schulp in Egmond-Binnen kopen en daarna renoveren. Er zijn zeker ettelijke miljoenen euro's mee gemoeid. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad alvast om 100.000 euro uit te trekken om dit scenario te onderzoeken.

Het dorpshuis moet dringend gerenoveerd worden, maar de eigenaar, stichting De Schulp, heeft daarvoor niet genoeg gespaard. De stichting vroeg daarom de gemeente om een bijdrage. Maar die komt nu met het voorstel om te gaan praten over overname. Het dorpshuis kan daarna gehuurd worden van de gemeente voor de activiteiten.

“Het bestuur van de stichting heeft de gemeente om hulp gevraagd”, licht wethouder Arend Jan van den Beld toe. “De Schulp beschikt niet over de financiële middelen om de broodnodige investeringen om het dorpshuis te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Daarom klopte De Schulp aan bij de gemeente voor een lening of subsidie. Het college heeft De Schulp echter voorgesteld om in plaats van zo'n eenmalige financiële ondersteuning het eigendom van het pand over te nemen en daarmee de toekomst van De Schulp langdurig zeker te stellen. De gestelde doelen en uitgangspunten van renovatie, uitbreiding en verduurzaming worden daarmee veiliggesteld.”

Maarten Gozeling, voorzitter van het bestuur van De Schulp, reageert positief. “Het bestuur staat open voor alle opties waarbij het uitgangspunt is dat we het dorpshuis behouden voor de inwoners van Egmond-Binnen en dat daarmee de gewenste activiteiten en zorg die daar plaatsvinden verzekerd blijven voor de nabije toekomst.”

Dorpshuis De Schulp is in Egmond-Binnen een plek toegedicht als het bruisend, maatschappelijke hart van het dorp. Ook de buitenruimte maakt hier deel van uit. “Het college waardeert en onderkent, net als de Sportraad en de Adviesraad Sociaal Domein, de essentiële rol van De Schulp voor Egmond-Binnen. Bij het realiseren van maatschappelijke, gemeentelijke doelen speelt de locatie een belangrijke rol”, zegt de wethouder.

Arend Jan van den Beld: “Het college wil dat op deze manier het bestuur van De Schulp wordt ontzorgd als het gaat om het groot onderhoud van het gebouw en de grote financiële verantwoordelijkheden die daarbij horen. Het bestuur kan zich door dit voorstel volledig richten op de exploitatie, de dagelijkse leiding en het nog verder ontwikkelen van De Schulp tot bruisend, maatschappelijke dorpshart voor de inwoners van Egmond-Binnen.“

De gemeente Bergen steunt dorpshuizen in elke kern weer op een andere manier. Dat is historisch zo gegroeid. Vaak is het in eigendom bij een stichting, maar bijvoorbeeld bij het ontmoetingscentrum van Tuin- en Oostdorp in Bergen is de gemeente weer de eigenaar.


SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl