00:00
55
00:00
Wethouder Bekkering bereidt de gemeente Bergen voor op grote veranderingen bij de afvalinzameling. De gemeenteraad bespreekt donderdag het voorstel om vanaf 2022 de afvalinzameling te laten uitvoeren door de BUCH-werkorganisatie. De vuilniswagens van de BUCH rijden nu al door de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo. 

En dat is niet de enige verandering die op stapel staat. Binnen een paar jaar tijd moet de hoeveelheid restafval die inwoners weggooien, met tientallen procenten omlaag. Dat moet bereikt worden door meer hergebruik en betere scheiding . Daarom krijgen vrijwel alle laagbouwwoningen een derde bak voor de inzameling van plastics, metalen en drinkkartons. Die wordt nog maar eens per drie weken geleegd, net als de andere twee bakken voor groen afval en het restafval. 

In deze podcast van Duinstreek Centraal legt de wethouder voor het afvalbeleid deze en de andere veranderingen uit, en waarom er is gekozen voor dit beleid.

 

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl