De gemeente Bergen heeft plannen voor 350 nieuwe woningen in Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen. Tijdens de 'Week van Egmond', die eind juni werd gehouden,  gingen inwoners met de gemeente in gesprek over deze plannen. Ook was er de mogelijkheid een enquête in te vullen, daar hebben 765 mensen gebruik van gemaakt.

Uit die enquête kwam naar voren dat zo'n 85 procent van de deelnemende inwoners in Egmond aan de Hoef en 89 procent van de inwoners van Egmond Binnen positief tegenover de plannen staan. In totaal zijn er 334 enquêtes ingevuld door jongeren tussen de 18 en 35 jaar. Daarvan gaf ruim 84 procent aan op zoek te zijn naar een woning. Voor de jongeren is het belangrijk dat er betaalbare woningen komen en dat er voorrang is voor Egmonders, zo laten ze via de enquête weten

Als de plannen doorgaan verrijst er in Egmond Binnen-zuid een woonwijk met 150 woningen, worden in Egmond aan den Hoef-noord 50 woningen gebouwd en in Egmond aan den Hoef-oost 150 woningen. De nieuwe wijken grenzen allemaal aan de al bestaande woonkernen.
Pin It