Voor aannemerscombinatie Van Oord-Boskalis dreigt een flinke strop bij het onderhoud van de waterkering langs de kust tussen Camperduin en Petten. Ze mogen geen zand afgraven dat de duinen weer is ingewaaid na de kustversterking. Daardoor moet het zand dat nodig is om het strand breed genoeg te houden van elders worden aangevoerd, en dat kost waarschijnlijk vele miljoenen euro's extra.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier had de vergunning al geweigerd om het zand weer uit de duinen te halen. Tegen dit besluit tekende de aannemer bezwaar aan. Bij de bezwarencommissie vangt de aannemer echter bot. Het bestuur van het hoogheemraadschap krijgt van de bezwarencommissie gelijk dat de vergunning is geweigerd. De bezwarencommissie is het met het bestuur van het hoogheemraadschap eens dat het verwijderen van zand uit het duin de waterveiligheid zou ondermijnen. Voor Van Oord-Boskalis rest nu alleen nog een gang naar de rechter, als het hoogheemraadschap het besluit handhaaft.

Van Oord en Boskalis hebben na jarenlang werk in 2015 de Hondsbossche Duinen opgeleverd. Dat is een extra duinenstrook voor de Hondsbossche - en Pettemer Zeewering. Daarvoor werd zo’n 35 miljoen kubieke meter zand aangevoerd. Daarvan stuift sinds de aanleg in 2015 tien keer zo veel zand van het strand de duinen in dan waarop was gerekend: twee miljoen kubieke meter in plaats van 200.000 kuub. Dat is een strop voor de aannemer, die in het contract had vastgelegd dat ze de kuststrook tot 2036 zou onderhouden. Daarbij garandeerden ze in recreatiezones bij Camperduin en Petten een breedte van minimaal vijftig meter droog strand.

De aannemer beraadt zich alvast op de volgende juridische stappen, voor als het hoogheemraadschap in augustus het advies van de bezwarencommissie overneemt en de vergunning blijft weigeren.  (foto: WikiMedia/Dronepicr)

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl