De gemeenteraad van Bergen stelde donderdagavond drie belangrijke bestemmingsplannen vast voor nieuwbouw. In Egmond aan den Hoef kunnen woningen worden gebouwd op Delversduin. Aan de oostkant van Bergen komen woningen op de voetbalvelden van BSV en op de plek van het oude uitvaartcentrum. Het nieuwe centrumplan voor Bergen werd ook goedgekeurd. Samen zijn de plannen goed voor 300 woningen. De drie plannen waren jarenlang twistpunten in de Bergense politiek.

De sfeer is sterk veranderd in de Bergense gemeenteraad, en dat leken de raadsleden zelf maar al te goed te beseffen. Michel Smook van Kies Lokaal noemde het een legendarische avond. Hij roemde de eensgezindheid in de gemeenteraad. Waar partijen enkele jaren geleden elkaar nog in de haren vlogen over deze dossiers, kon er inmiddels gesproken worden van een normale politieke discussie zoals dat gewoon is in de meeste gemeenteraden.

Het grootste twistpunt was altijd de herinrichting van het centrum van Bergen, waarover al gesproken wordt bijna sinds de sloop van het stoomtramstation in 1959. De verhoudingen polariseerden toen de gemeenteraad moest besluiten over plannen met namen als Mooier Bergen 1.0, Mooier Bergen 2.0 en de Zeven Dorpelingen. Het plan 'Harmonielocatie' dat er nu ligt, is meer in samenspraak opgesteld. Eensgezind vindt de raad dat hier geen plek moet worden gemaakt voor een supermarkt.

Van enige oppositie was alleen iets te merken bij de bespreking van het bestemmingsplan 'Parck De Beeck' voor woningbouw op het BSV-terrein in Bergen. Van GroenLinks mocht er wel een verdieping af van de appartementengebouwen, omdat de bouwhoogte van vier verdiepingen niet zou passen bij de schaal van de dorpen. Voor de meeste partijen woog het zwaarder dat er zo meer woningen konden komen op het oude sportcomplex, waarvan veel in de sociale huursector.

Bij Delversduin vond GroenLinks de tijd nog niet rijp om een besluit te nemen. Zo was de van ambtelijke corruptie verdachte topambtenaar Eric van H. in het verleden betrokken bij het opstellen van deze plannen. Omdat zijn rechtszaak nog moet komen, is niet duidelijk of hier corrupte spelletjes zijn gespeeld met de vorige projectontwikkelaar Jan Ory. De andere partijen vinden dat er wel een knoop kan worden doorgehakt. Het plan krijgt volgens de andere fracties onnodig een smet door de koppeling met de strafzaak.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl