Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft samen met de provincie en lokale overheden vervolgonderzoek laten uitvoeren naar de (on)veiligheid van onder andere de N9 tussen Alkmaar en Den Helder. Hieruit blijkt dat er op de weg bovengemiddeld veel ongevallen plaatsvinden met gewonden en doden. Ook zijn opties voor verbetering van de veiligheid uiteen gezet.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: "Het rapport geeft inzicht in de problemen én oplossingen om de verkeersveiligheid op deze routes te verbeteren. Als regio, provincie en gemeenten, blijven we in gesprek met het Rijk om te kijken wat we wanneer kunnen aanpakken."

Er zijn meerdere mogelijkheden voor aanpassingen onderzocht, ook voor de korte termijn. Gedacht wordt aan aanpassing van de verkeerssituatie voor fietsers, maatregelen op parallelwegen, turborotondes en omleidingen bij Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug.

Met het onderzoek wordt tegemoet gekomen aan de motie van de (voormalig) Tweede Kamerleden Postma (CDA) en Dijkstra (VVD). In januari werd het vervolgonderzoek al aangekondigd. De voortgang staat op de agenda van het bestuurlijk overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT) in november dit jaar.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl