Er is onder inwoners van de gemeente Bergen maar een beperkt draagvlak voor een algeheel vuurwerkverbod. Inwoners hechten over het algemeen niet sterk aan de traditie om vuurwerk af te steken. Slechts 10% vindt dat vuurwerk overal door iedereen moet kunnen worden afgestoken. Ruim de helft is voorstander om het afsteken van  vuurwerk door particulieren te verbieden. In het dorp Bergen, Bergen aan Zee en Schoorl is de steun daarvoor het grootst.

Evenveel inwoners van de gemeente steunen het idee voor een professionele vuurwerkshow die daarvoor in de plaats komt. De populariteit van vuurwerk verschilt per dorpskern: in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef vinden veel mensen het vooral een mooie traditie, terwijl men in Egmond aan Zee vooral last zegt te hebben van vuurwerk tijdens oud en nieuw.

Dat blijkt uit een onderzoek dat I&O Research een aantal maanden geleden hield onder de inwoners van de gemeente. De gemeente Bergen wilde weten of inwoners vuurwerk een mooie traditie vinden die in stand moet blijven. 3.185 inwoners kregen een enquête in de bus. Bijna de helft stuurde die terug waarmee ze hun mening gaven over vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

37 procent zegt het een mooie traditie te vinden, terwijl voor 44 procent het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling niet in stand hoeft te worden gehouden. In de gemeente Bergen hechten de inwoners over het algemeen niet sterk aan de traditie om vuurwerk af te steken. Slechts acht procent zegt jaarlijks zelf vuurwerk af te steken. Vooral jongere inwoners (tussen de 18 en 34 jaar) zijn van mening dat het afsteken van vuurwerk een mooie traditie is. 70% van die groep vindt dat die in stand moet worden gehouden.

De weerzin tegen vuurwerk is opvallend groot in Egmond aan Zee, zo blijkt uit de enquête. Ruim een kwart staat over het algemeen negatief tegenover deze viering. De helft van de inwoners uit deze kern ervaart de jaarwisseling als hinderlijk en zes op de tien vinden de jaarwisseling overlastgevend. Volgens de onderzoekers is het kustdorp daarom geschikt om daar vuurwerkbeperkende maatregelen te nemen. Iets meer inwoners van de gemeente Bergen zijn voorstander van een vuurwerkzone in hun dorp waar vuurwerk mag worden afgestoken. Een op de vijf inwoners ziet juist meer in vuurwerkvrije zones, waar nu juist geen vuurwerk mag worden afgestoken.

De suggestie van de onderzoekers voor een gezamenlijke viering georganiseerd door de gemeente, met bijvoorbeeld professioneel vuurwerk, valt goed bij vier op de tien inwoners, vooral in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. Maar voor de organisatie van een oud- en nieuwfeest hoeft de gemeente niet op de inwoners te rekenen: de meeste inwoners willen hier niet zelf aan bijdragen, noch financieel noch met hulp bij de voorbereidingen. Bijna een op de vijf inwoners vindt het idee sowieso niks. In Egmond-Binnen is het enthousiasme voor een gezamenlijk feest het geringst.

Naast de enquête die aan een doorsnede van de bevolking werd gestuurd, hebben de onderzoekers ook rechtstreeks 35 middelbare scholieren bevraagd. De jongeren vinden het zelf afsteken van vuurwerk een traditie die behouden moet blijven, maar voor de rest zijn ze net zo verdeeld als de rest van de inwoners. De ene jongere tilt het zwaarst aan het leed voor de huisdieren, terwijl andere jongeren een jaarwisseling zonder zelf afsteken van vuurwerk geen feest vinden.

Op 10 juni gaan de raadsleden van Bergen met elkaar in discussie over maatregelen die het vuurwerk beperken tijdens de komende jaarwisseling.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl