De strijdbijl lijkt na jarenlange geschillen begraven op de Harmonielocatie in het centrum van Bergen. Het bestemmingsplan dat nu wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, heeft de steun van de Stichting Mooier Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum. Daarmee is de kans groter dat de gemeente met dit bestemmingsplan verder komt dan met eerdere plannen.

Op dit deel van het centrum van Bergen kunnen na sloop van de bestaande bebouwing een aantal nieuwe gebouwen komen, waarin sociaal-maatschappelijke, dienstverlenende en commerciële functies mogelijk zijn. Volgens de gemeente krijgt het plan een lokaal karakter en draait het om kleinschaligheid. De bouwhoogte is verlaagd ten opzichte van het vernietigde bestemmingsplan 'De Zeven Dorpelingen'. Dat plan werkte als een splijtzwam binnen de Bergense gemeentepolitiek.

Dit gemeentebestuur had eerder al de geplande komst van een Aldi op deze locatie teruggedraaid. Voor kleine winkels is wel plek binnen dit nieuwe bestemmingsplan. Muziekvereniging Harmonie kan een nieuw onderkomen krijgen binnen het project. Daarnaast is er ruimte voor woningen (minimaal 40% sociale huur), vooral appartementen. Onder het gehele plangebied is een grote parkeergarage bedacht om de parkeerdruk in het centrum te verlichten.

Wethouder Klaas Valkering: “Door samen met de inwoners te werken aan een nieuw plan voor de Harmonielocatie, hebben we de rust teruggebracht in het centrum van Bergen met straks als resultaat de broodnodige opknapbeurt van het centrum. Na de plannen Mooi Bergen en Mooier Bergen gaan we nu dan samen met onze inwoners voor het Mooiste Bergen.”

Stichting Mooier Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) vierden eerder al uitbundig dat de supermarkt uit het plan is. Blij zijn de organisaties ook dat er in het bestemmingsplan Harmonielocatie ook ruimte is voor een sociaal-maatschappelijke functie, dienstverlening, sociale huurwoningen en groen. Volgens Mooier Bergen en de BBC klopt dit bestemmingsplan met de afspraken die in 2020 werden gemaakt. "We kijken uit naar de vervolgstappen die moeten leiden tot een verfraaiing van het centrum van ons dorp.”

De volgende stap is bespreking van het bestemmingsplan in de raad. Volgens planning is dat 15 juni in de commissie bestemmingsplannen en staat het op 6 juli op de agenda in de gemeenteraad.


SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl