Het bestemmingsplan voor de woningbouw voor Delversduin in Egmond aan den Hoef is flink aangepast. Aan de buitenranden komen minder mogelijkheden om woningen te bouwen dan in eerdere plannen het geval was. De buitenranden krijgen meer groen, gestapelde bouw is daar niet meer mogelijk en de doorzichten zijn verruimd.

Het gemeentebestuur van Bergen wil de omwonenden zo meer ruimte geven ten opzichte van de nieuw te bouwen woningen. Concreet zijn woningen achter het Graaf Dirkplein vervangen door water en een speelplaats, en aan de noordzijde van het plan is de zichtlijn van bewoners aan de Herenweg sterk vergroot. Volgens het college wordt het woongenot van omwonenden zoveel mogelijk behouden en worden er tegelijkertijd een flink aantal woningen voor Egmondse woningzoekenden gerealiseerd. D

Tijdens de zes weken dat het plan ter inzage heeft gelegen heeft wethouder Klaas Valkering gesproken met omwonenden die eerder een reactie op het plan hebben ingediend. Naar aanleiding van de gesprekken en de ingediende reacties is het plan op diverse plaatsen aangepast. Wethouder Valkering: “Door nu het plan aan te passen ontstaat rust bij de omwonenden en hebben we als resultaat nog steeds een mooi plan met veel betaalbare woningen voor Egmonders.”

Het bestemmingsplan staat straks maximaal 162 woningen toe. Van deze woningen bestaat minimaal 30% uit sociale huurwoningen. Deze woningen worden door KennemerWonen verhuurd. Tenminste 20% van het aantal woningen valt in de categorie middenhuur en/of middenkoop. De overige woningen vallen in de vrije sector.

Door gemeentelijke regels krijgen inwoners uit de Egmonden voorrang bij de eerste toewijzing van de sociale huurwoningen en de woningen uit het middensegment. Daarnaast is onderdeel van de afspraken met de initiatiefnemer dat de woningen in de vrije sector eerst aan Egmondse inwoners worden aangeboden.

Het is nog aan de gemeenteraad om het nieuwe bestemmingsplan vast te stellen.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl