Het gaat iets beter met het lerarentekort in het basisonderwijs in Noord-Holland. Het gemiddeld aantal leerlingen per basisschoolleraar in de provincie is tussen 2014 en 2019 met 1 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van online opleidingsinstituut Laudius. In de gemeente Bergen nam het aantal leerlingen per basisschoolleraar in die vijf jaar met vijftien procent af. Dat is de sterkste daling van de provincie Noord-Holland.

In Heerhugowaard was er ook een sterke daling met 9,3%. In Alkmaar daalde het aantal leerlingen per basisschoolleraar met 7,1% en in Langedijk bleef de daling beperkt tot 3,5%.

Volgens de meest recente data geeft een basisschoolleraar in Noord-Holland les aan gemiddeld 18,5 leerlingen. Dat ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 18,1 leerlingen per docent. In deze regio hebben leraren in Langedijk het het drukst. Daar zit men met 1 leraar per 20,7 leerlingen flink boven het landelijk gemiddelde. In Heerhugowaard is de situatie iets gunstiger dan in Langedijk met 1 leraar per 19 leerlingen. Alkmaar en Bergen zitten net onder het landelijk gemiddelde met 17,8 en 17,5 leerlingen per docent.

Onndanks een afname van de druk op leraren in het basisonderwijs sinds de piek van 2015, zal het lerarentekort ook in de toekomst een groot probleem blijven, verwacht opleidingsinstituut Laudius. Zij voorspellen dat het lerarentekort in het basisonderwijs in de komende jaren zelfs weer zal toenemen. Dit doordat veel leraren de komende jaren met pensioen gaan, en er niet genoeg aanwas is van nieuwe docenten om hun plek in te nemen.

Het complete onderzoek is hier te vinden.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl