In de regio Alkmaar is het aantal jongeren dat voortijdig van school ging het vorig schooljaar licht gedaald. Het waren er tien minder vergeleken met de 449 in 2018/2019. Vooral in het voortgezet onderwijs daalde het aantal. In het mbo ligt er echter nog een uitdaging voor de gemeenten en de scholen.

In het voortgezet onderwijs daalde het aantal vroegtijdige schoolverlaters (vsv'ers) van 70 naar 54. Het gaat hier om een percentage van 0,32 procent, tegenover landelijk 0,40 procent. Hier heeft het onderwijs aan gewerkt door bijvoorbeeld de ‘Aanpak Schoolaanwezigheid’ en het project ‘Transfercoach vo-mbo’. Ook de versoepelingen wat betreft examens zullen wellicht effect hebben gehad.

De grootste uitdaging zit in het mbo. In schooljaar 2019/2020 stopten regionaal 385 jongeren met hun opleiding. Dat is 5,47 procent van alle mbo'ers. Landelijk is het uitvalpercentage 4,67 procent.

De aanpak van schooluitval maakt onderdeel uit van het regionaal programma ‘Jij telt mee’. Doel is om het aantal vsv'ers te verminderen, en om jongeren die toch van school gaan zonder startkwalificatie te begeleiden naar een vervolgopleiding of naar de arbeidsmarkt.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl