Vier inwoners van Langedijk en één inwoner uit Schoorl ontvingen maandag in De Binding een koninklijke onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Allen zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege corona gaf burgemeester Leontien Kompier ieder lintje apart. Daarnaast ontving een inwoonster van Langedijk een onderscheiding in Bergen.

De 65-jarige heer A.J.H.M. Brandsma uit Noord-Scharwoude is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1979 tot 1993 was hij vrijwilliger en penningmeester (1980-1993) en voorzitter (1991-1993) bij de volleybalvereniging Relay in Noord-Scharwoude. Daarnaast stond hij wekelijks in de zaal als scheidsrechter en hij sinds 1988 actief voor de parochie Sint Jan De Doper. Verder is Brandsma betrokken lid van het collectantencollege, organisatielid van de Hemelvaartsdagmarkt en zorgvrijwilliger bij de reis naar Lourdes. Ook verzorgde hij tien jaar lang de kerkhofadministratie. Brandsma was van 1998 tot 2009 bevlogen vrijwilliger en penningmeester bij Stichting Waterscouting Marco Polo Alkmaar en is sinds 2017 bestuurslid en vanaf 2018 ook penningmeester bij Watersportvereniging Jan van Ketel in Schagen.

De 79-jarige heer J.P.M. Klous uit Sint Pancras is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1974 tot 1984 was hij lid van de vrijwillige brandweer in Sint Pancras, deels als ondercommandant. Sinds 1984 is hij bestuurslid bij IJsclub Sint Pancras, onderhoudt de kantine en het terras, gaf jeugdtraining, realiseerde het Eeuwfeest en zet zich in voor project krabbelbaan. Ook is hij vanaf 1990 vrijwilliger bij Tennisclub Sint Pancras, als lid van de parkcommissie en de onderhoudsploeg en hij organiseert evenementen.

De 74-jarige heer J. Duinkerken uit Broek op Langedijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor een lange waslijst aan activiteiten. Van 1974 tot 1990 was hij actief voor Stichting Interkerkelijk Evangelisatiewerk Schoorl, eerst als secretaris, later als voorzitter. Duinkerken was van 1976 tot 2006 vrijwilliger bij verzorgingstehuis Horizon. Hier was hij (ook) bestuurslid, secretaris en voorzitter. Sinds 2010 zit hij in de identiteitsraad en de klachtencommissie. Daarnaast fungeerde hij als secretaris van de lokale koepelorganisatie voor ouderenzorg en als secretaris en voorzitter van de Protestantse Stichting Wonen voor Ouderen in Broek op Langedijk. Ook zet hij zich sinds 1976 in voor de De Ontmoeting, deels als voorzitter, sinds 2002 als koster en sinds 2009 als lid van de klusploeg. Daarnaast adviseert hij het bestuur op het gebied van de verzelfstandiging van het Hart voor Heerhugowaard. Tevens was hij diaken (1976-1979), ouderling (1982-1983) en voorzitter (1991-1996) van de evangelisatiecommissie. Van 1980 tot 1984 was hij voorzitter van de De Wijngaard.

Ook was Duinkerken voorzitter van 1985 tot 1990 in de Raad van Toezicht van de Rabobank Broek op Langedijk en aansluitend tot 2007 van Rabobank Langedijk. Daarop was hij een jaar lang lid van de Raad van Commissarissen bij Rabobank Alkmaar. Tussen 1985 en 2014 werkte hij als secretaris voor scheepsverzekeraar EOC. Duinkerken was vicevoorzitter van de raad van commissarissen van drie onderlinge verzekeringsmaatschappijen voor binnenschepen. En heeft hij als lid van project- en stuurgroepen bijgedragen aan de fusie van scheepsverzekeraars efm en Oranje tot EOC. Sinds 2012 zet hij zich in als vrijwilliger bij de Noord-Hollandse Bond van Beroepsvissers (NHBB), sinds 2015 als voorzitter. Ook was hij van 2012 tot 2015 bestuursadviseur.

De 65-jarige heer R. van Schoorl uit Zuid-Scharwoude is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook vanwege een lange lijst aan verdiensten. Van 1990 tot 1995 was hij lid van het wijkbestuur van de Vissenbuurt in Zuid-Scharwoude en hielp hij bij de organisatie van evenementen. Van Schoorl is medeoprichter en voorzitter (1995-2010) van Stichting Langedijk Waterrijk en (mede-)organiseert nautische evenementen als een plaatselijke vaarweek en SAIL Amsterdam. Ook treedt hij op als bemiddelaar bij conflicten en enthousiasmeert hij de vrijwilligers. De heer Van Schoorl was van 1997 tot 2010 lid algemeen bestuur van de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen. Ook hier organiseerde hij evenementen en behartigde hij belangen van behoudsorganisaties in de federatie. Hij was van 1998 tot 2002 teamcoach bij Voetbalvereniging DTS en draaide er regelmatig bardiensten. Als vrijwilliger bij EHBO-vereniging De Verbondenheid in Noord-Scharwoude coördineerde en ondersteunde hij van 1998 tot 2010 hulpverlening bij evenementen. Van 2001 tot 2010 was Van Schoorl bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de BroekerVeiling en droeg bij aan de jaarplannen en financiële doorrekeningen.

Verder was de heer Van Schoorl van 2010 tot 2019 bestuurslid en voorzitter van afdeling Noord-Holland van de Koninklijke BLN-Schuttevaer. Sinds 2010 is hij schipper bij Gondelvaart Koedijk. Hij is medeoprichter en voorzitter van Stichting Wonen Op Eigen Locatie Langedijk. Van 2011 tot 2016 onderhield Schoorl contact met overheden, realiseerde subsidie, fungeerde als intermediair tussen de opdrachtgevers en marktpartijen en hield informatieavonden. Bij Belangenvereniging Groot-Oosterdel was hij van 2012 tot 2017 vicevoorzitter, liaison voor de lokale overheden en gespreksleider bij de Algemene Ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. Sinds 2015 is Schoorl voorzitter en organisator bij Stichting Koolsail Langedijk.

De heer P. Weijling, die dinsdag 83 jaar wordt en in Schoorl woont, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie en de instandhouding van de tennisvoorzieningen in Sint Pancras. Zo was hij van 1969 tot 2020 lid van de parkcommissie van Tennisclub Sint Pancras en verzorgde er wekelijks onderhoud. Bij Stichting Tennisbanen Sint Pancras was hij van 1983 tot 1999 bestuurslid.  Zijn kennis als oud-leidinggevende bij het Kadaster kwam van pas bij de diverse uitbreidingen van tennisbanen en de bouw van de tennishal en het clubhuis. Daarnaast zorgt hij voor een rendabele bezetting van de tennishal.

De 85-jarige mevrouw P. Jongejans uit Oudkarspel kreeg het lintje in Bergen uit handen van burgemeester Peter Rehwinkel. Zij is een actieve vrijwilliger bij het museum Sterkenhuis in Bergen.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl