Het college van burgemeester en wethouders van Bergen vraagt aan de gemeenteraad om tientallen miljoenen euro's uit te trekken voor betere schoolgebouwen in de gemeente. Het meeste geld, 11 miljoen euro, is bestemd voor renovatie/nieuwbouw van de Berger Scholengemeenschap. De tweede grote investering betreft vier miljoen euro voor renovatie/nieuwbouw van het gebouw van het Petrus Canisius College (PCC). Dat moet straks onderdak bieden aan zowel PCC als het Adriaan Roland Holst College. De derde ambitie is nieuwbouw voor Integraal Kindcentrum De Kiem in Egmond aan den Hoef.

Voor deze drie ambities tezamen is negentien miljoen euro nodig. Volgens wethouder Antoine Tromp draagt het bij aan een prettig leefklimaat voor jong en oud. "Goed onderwijs in passende eigentijdse gebouwen is daarbij essentieel.”
De wethouder geeft aan dat deze drie scholen het goed doen qua leerlingenaantal. De Voortgezet-Onderwijsscholen hebben meer leerlingen dan in de prognoses voorspeld. “Dat betekent dat zij aantrekkelijk onderwijs aanbieden voor zowel leerlingen uit de gemeente Bergen als de regio.”

De Kloosterpoort aan de Loudelsweg in Bergen wordt geschikt gemaakt om zowel het PCC als het Adriaan Roland Holstcollege te huisvesten. De verbouwing gebeurt met behoud van het historische karakter van het pand. Er komt nieuwbouw en het achterste gedeelte wordt door beide scholen samen opgeknapt en tot uiterlijk 2035 gebruikt voor onderwijs. De tijdelijke huisvesting van het Adriaan Roland Holstcollege op de locatie Adelbertus komt daarmee te vervallen.

Wethouder Tromp vervolgt: “De BSG is een school met Bergen in haar naam en hart. De school staat al enige tijd op de nominatie voor renovatie of nieuwbouw. Het huidige schoolgebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Vernieuwbouw van het huidige pand zal zowel technisch als financieel een puzzel worden, maar is de uitdaging waard.”

In Egmond zijn vorig jaar zijn de basisschool Boswaid en de Jozefschool gefuseerd. Zij vormen nu Integraal Kindcentrum De Kiem. De ontwikkeling van het IKC is de aanleiding voor nieuwbouw. Het schoolbestuur wil nieuwbouw op de locatie van de voormalige Boswaidschool. Het college doet alleen een voorstel voor de financiering. Of het wel past op die locatie, moet later worden bekeken.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl