Ondernemers in Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) die zich duurzaam en innovatief willen ontwikkelen kunnen vanaf medio 2021 steun krijgen van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. "De ROM biedt een maximale economische impact bij relatief beperkte kosten", aldus Pieter Dijkman, bestuurslid namens arbeidsregio Noord-Holland Noord, tevens wethouder van Alkmaar.

Onze regio heeft wel het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, maar nog geen echte ROM om bedrijven met advies en fondsen te helpen met energietransitie, innovatie en schaalvergroting. Maar de provincie en de gemeenten werken  hard aan deze negende ROM, onder aanvoering van Pieter Dijkman. Bestuurslid namens de MRA is Amsterdams wethouder Victor Everhardt en namens de provincie gedeputeerde Ilse Zaal. Colleges stellen op dit moment een conceptbesluit op voor aan hun gemeenteraden.

Dijkman: “Anders dan bij bijvoorbeeld subsidieverstrekking krijgen we de inleg in het fonds in principe terug aan het einde van de fondsperiode. Doordat in het fonds de eis is gesteld van cofinanciering leidt elke euro die wij inleggen in het fonds tot gemiddeld drie euro's die private partijen investeren in de economie. Met deze multiplier heeft de ROM met zijn fondsen een maximale economische impact bij relatief beperkte kosten”.

De oprichting komt mede voort uit de landelijke en Europese herstelmaatregelen rond de coronacrisis. Een ROM vereenvoudigt toegang tot landelijke of Europese (subsidie)regelingen voor bedrijven die geen private investeringen bemachtigen. Budgetten komen via de ROM’s in de regio’s terecht in een breed mkb-fonds voor werkgelegenheid en een fonds voor energietransitie. De ROM werkt straks aanvullend op organisaties als het Ontwikkelingsbedrijf NHN.

De gemeenteraden en Provinciale Staten besluiten  naar verwachting in het tweede kwartaal over deelname aan de ROM.  De ROM kan naar verwachting per 1 juli worden opgericht. Meer informatie op rom-nederland.nl.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl