Met trots en overtuiging heeft de gemeente in januari het bidbook voor de Europese School Alkmaar ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nu mag het bid eindelijk volledig openbaar worden gemaakt en kan gemeente Alkmaar alle betrokkenen volledig informeren over de plannen en de inspraakprocedure van het ministerie.

Een Europese school biedt onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 18 jaar, vooral van medewerkers van EU-instellingen. Maar welkom zijn ook kinderen van expats in de regio en Nederlandse ouders die hun kroost internationaal onderwijs willen laten volgen. De Europese school in Bergen is echter aan vernieuwing toe en renovatie of nieuwbouw op de huidige locatie is niet haalbaar. Het Ministerie van OCW wil mede door de komst van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) naar Amsterdam en in opdracht van de EU, een nieuw schoolgebouw laten bouwen.

Nadat Castricum afviel, bleef Zaandam als enige concurrent over. De beoogde locatie aan de Hertog Aalbrechtweg tegenover station Alkmaar Noord lijkt echter de uitgelezen plaats voor de nieuwe Europese School: in dezelfde regio als de huidige school, dichtbij het centrum en vlakbij de ring, openbaar vervoer en groen. Bovendien zouden kinderen uit regio Amsterdam tegen de spitsdrukte in gebracht en gehaald worden.

Wethouder Paul Verbruggen: "We zijn verheugd dat we eindelijk volledig naar buiten kunnen treden met ons voorstel voor de Europese school. We kunnen nu Alkmaarders en alle betrokkenen vertellen welke kansen de school in Alkmaar biedt en het belang van de school voor de regio benadrukken. We zijn overtuigd van de kwaliteit van ons bid, dat wordt ondersteund door gemeenten en bedrijven in de hele regio". Ook ouders van scholieren zijn bij de plannen betrokken. "Nu breekt de periode aan waarin de betrokken partijen een reactie op de plannen naar het ministerie kunnen sturen en daarom gaan wij onze voorstellen goed toelichten."

Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de betrokken Europese instellingen (Joint Research Center in Petten en EMA) en de ouders hebben tot 24 mei om te reageren. Uiterlijk in december 2021 neemt het ministerie van OCW een locatiebesluit voor de Europese School. Bij een positief besluit voor Alkmaar zouden de plannen in 2023 of 2024 gerealiseerd kunnen zijn.

Het online bidbook is te vinden op europeanschoolalkmaar.com.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl