Duinstreek Centraal


Op het Tuin- en Oostdorpterrein in Bergen kunnen straks 20 sociale huurwoningen komen en een nieuw buurthuis, ofwel het T&O-gebouw. Na gesprekken met omwonenden en gebruikers van het huidige buurthuis is het plan gewijzigd en het buurthuis vergroot. Het college legt het gewijzigde bestemmingsplan nu ter visie.

Stichting Welzijn Bergen (SWB), de gebruikers van het T&O-gebouw en omwonenden vroegen om meer ruimte voor het buurtwerk dan in het eerdere plan van 2019 was bedacht. In het nieuwe plan is daar volgens de gemeente rekening mee gehouden, door de ruimte voor het buurthuis te verdubbelen van 120 naar 240 vierkante meter. "Het T&O-gebouw vormt het hart van deze Bergense wijk. Die belangrijke functie willen we behouden. Daarom verdubbelen we de oppervlakte, zodat er ook in de nieuwe situatie plaats is voor alle buurtfuncties", stelt wethouder Klaas Valkering.

Het plan bestaat uit twintig sociale huurwoningen met, waarvan zestien rijtjeswoningen en vier appartementen. In eerste instantie worden deze woningen gereserveerd voor inwoners uit de gemeente Bergen. Zo hebben mensen die al lang op een woning wachten of willen doorstromen sneller kans.

Voor de zomer worden het bestemmingsplan en de zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het nieuwe plan en er volgt geen beroep, dan kan de bouw dit jaar starten. "Dit plan voorziet in rust voor de gebruikers van het buurthuis, die bang waren dat het zou verdwijnen en resultaat voor inwoners die al zolang op een betaalbare woning wachten", besluit Valkering.

Het bestemmingsplan voor het T&O-terrein ligt vanaf maandag zes weken lang digitaal ter inzage. Via de website van de gemeente kunnen alle documenten worden ingezien. Tijdens deze periode van zes weken kunnen zienswijzen worden ingediend.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl