De Bergense Belangenvereniging Eeuwigelaan en omstreken stapt naar de rechter om het verkeersbesluit aan te vechten, waarmee de gemeente de aanleg van een tweede fietspad langs de statige laan in Bergen wil regelen. Dat heeft het bestuur van de vereniging woensdag besloten.

De belangenvereniging, waar tweederde van de bewoners langs de Eeuwigelaan lid van is, diende eerder een bezwaarschrift in tegen de komst van een tweede fietspad langs de statige laan. De bezwarencommissie concludeerde daarna dat er inderdaad wat mankeerde aan het B&W-besluit, en adviseerde het in te trekken. Het college van burgemeester en wethouders legde dat advies naast zich neer. De gang naar de rechter is nu de volgende stap van de vereniging om een stokje te steken voor het tweede fietspad.

Het verkeersbesluit van het college regelt meteen dat de hele Eeuwigelaan verkeersveiliger wordt gemaakt. De bestaande fietsstraat van de Hoflaan wordt doorgetrokken richting de Komlaan, Daarbij wordt de kruising van de Hoflaan met de Komlaan en de Eeuwigelaan aangepast. De fietsers verliezen bij het oversteken van de Komlaan hun voorrang. Volgens de gemeente Bergen wordt het dan veiliger voor de fietsers, maar de Fietsersbond afdeling Bergen e.o. is het daar niet mee eens. Die is blij met het tweede fietspad langs de Eeuwigelaan, maar de herinrichting bij de Komlaan is volgens de bond een verslechtering voor fietsers.

De Belangenvereniging Eeuwigelaan kondigt bij monde van hun juridisch adviseur aan dat de vereniging sowieso een gang naar de rechter zal maken. Het bestuur van de vereniging vindt het besluit van B&W onvoldoende gemotiveerd. "De enige motivering bestaat hierin, dat uitvoering wordt gegeven aan het raadsbesluit van maart 2019. En dit raadsbesluit is tot stand gekomen op grond van manipulatie en misleidende informatie", aldus een zegsman. Elk besluit voor een tweede fietspad zou altijd tot het einde worden bestreden, meldde de bewonersvereniging in september aan Duinstreek Centraal: "De Bewonersvereniging Eeuwigelaan e.o. is ooit opgericht om het voetpad langs de Eeuwigelaan te behouden, en dan ligt het niet voor de hand dat we ons neerleggen bij een nieuw fietspad op die plek."

Een woordvoerder van de gemeente Bergen kon 48 uur na het verspreiden van een persbericht over de nieuwste stappen van de gemeente nog steeds geen stukken toesturen met het advies van de bezwarencommissie en een verslag van de hoorzitting. Volgens de woordvoerder beschikte zij tijdens het schrijven en verspreiden van het persbericht nog niet over deze stukken. Vanwege het verzoek van Duinstreek Centraal moesten deze eerst bij een collega vandaan komen, en daarna nog namen onleesbaar worden gemaakt. Volgens het persbericht van B&W was het besluit in orde, maar waren er andere redenen dat de bezwarencommissie adviseerde om het besluit in te trekken. Zonder inzage in de achterliggende stukken kan Duinstreek Centraal dat niet verifiëren.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl