Er zijn nu wel genoeg recreatieparken in Schoorl en omgeving. De gemeente moet nu inzetten op de bouw van betaalbare woningen voor de eigen inwoners. Die conclusie moet volgens burgerbeweging Schoorl Community getrokken worden uit het participatietraject voor de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Bergen. De gemeente wil die visie binnenkort vaststellen.

In de omgevingsvisie die dinsdagavond op de agenda staat van de raadscommissie Bestemmingsplannen, maakt het gemeentebestuur keuzes over bijvoorbeeld woningen, groen, parkeren, fietspaden energietransitie en vakantieparken. Vooraf zijn er vragen gesteld aan de inwoners in een participatietraject. Schoorl Community heeft de inwoners de afgelopen maanden opgeroepen hun mening kenbaar te maken aan het gemeentebestuur van Bergen.

Opvallend veel reacties uit het participatietraject blijken nu afkomstig uit de voormalige gemeente Schoorl, meer dan uit andere kernen van de gemeente Bergen. 42% van alle inbreng vanuit de drie kernen komt uit deze hoek, van Aagtdorp tot en met Camperduin. Schoorl Community is blij met een hoge respons vanuit de Schoorlse gemeenschap.

Eenderde van de deelnemers noemt als topprioriteit dat Bergen een gemeente is waar jong en oud een woning kan vinden. Daarmee staat dit actiepunt nu in de top-drie van zaken die inwoners belangrijk vinden. Het hoogste scoort het ontwikkelen van de gemeente met behoud van de cultuurhistorie, het landschap, de identiteit van de kernen en de natuur. Als tweede eindigt het toekomstbestendiger maken van de gemeente door meer rekening te houden met natuur en milieu, bijvoorbeeld met minder afval en meer duurzame energie.

Volgens Schoorl Community betekent de derde plek voor de beschikbaarheid van voldoende woningen voor jong en oud dat velen vinden dat er nu voldoende recreatievilla's zijn in Schoorl. Schoorl Community meent dat uit de reacties van de inwoners gelezen kan worden dat inwoners aan het gemeentebestuur vragen om niet meer recreatieparken toe te staan, maar vol in te zetten op diverse betaalbare woningen in de huur- en koopsector.

De vergadering van de Commissie Bestemmingsplannen begint om 19:30 uur en wordt digitaal gehouden.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl