Duinstreek Centraal


Op 1 augustus 2020 is de Wet 'Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur' verruimd, zodat gemeenten meer opties hebben om na te gaan of ondernemers goede intenties hebben bij hun subsidie- en vergunningsaanvragen. De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo laten in persbericht weten voortaan gebruik te maken van die wetswijziging.

De aangepaste Wet Bibob maakt het mogelijk om vergunningsaanvragen voor onder meer nachtwinkels, kansspelautomaten, verkoop van vuurwerk en evenementen breder op integriteit te beoordelen, bijvoorbeeld door informatie op te vragen bij opsporingsinstanties en andere overheden, en door zakelijke samenwerkingsverbanden te beoordelen.

Verder is er strengere controle op incidentele subsidieaanvragen vanaf 10.000 euro, jaarlijkse huurtransacties vanaf 25.000 euro, vastgoedtransacties vanaf 50.000 euro en omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten vanaf 1 miljoen.

Ook wordt standaard onderzoek gedaan bij de aanvraag van omgevingsvergunningen voor milieuactiviteiten in de categorieën afvalbewerking- en verwerkingsbedrijven en bij bedrijven actief in grondverzet, sloop- en autodemontagebedrijven en vuurwerkopslagplaatsen.

Wanneer een gemeente twijfels heeft over de integriteit van een aanvrager of zijn of haar zakelijke relaties, dan kan de gemeente het Landelijk Bureau Bibob vragen om advies.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl