Het Molenweidtje in Bergen wordt grotendeels tweerichtingsverkeer. De maatregel is tijdelijk, vanwege het vele bouwverkeer dat er nog vele jaren wordt verwacht. Definitieve herinrichting van de straat volgt als het bouwverkeer is vertrokken.

Rondom het Molenweidtje is nu de bouw bezig van sportcomplex De Beeck. Het voormalige BSV-terrein wordt het volgende bouwterrein en er zijn plannen om de gemeentewerf en het afvalbrengstation op de schop te doen. Dat zal nog jaren zorgen voor meer vracht- en bouwverkeer. Dat terwijl de straat tegelijkertijd gebruikt wordt door scholieren van de Europese School en andere fietsers. Het verkeer moet hier ook rekening houden met bewoners van verzorgingshuis Oudtburgh.

Om dat allemaal veilig te laten verlopen, wordt langs het Molenweidtje een fietspad aangelegd en wordt deze belangrijke straat in Bergen-oost geschikt gemaakt voor verkeer in twee richtingen. Waar fietsers oversteken, bij plateaus en drempels, krijgen deze voorrang. Het voetpad op het zuidelijk deel van het Molenweidtje moet wijken om ruimte te maken voor het fietspad. Volgens de gemeente wordt dat niet veel gebruikt.

Tussen de Kerkedijk en het afvalbrengstation blijft eenrichtingsverkeer bestaan, onder meer omdat er meestal een rij wachtende auto's staat voor het afvalbrengstation die opstelruimte nodig hebben.

De Churchilllaan wordt straks de belangrijkste route om er te komen, om de Kerkedijk te ontlasten. Het college geeft daarmee gevolg aan een wens van de gemeenteraad uit oktober 2020. De werkzaamheden aan het Molenweidtje beginnen in maart. Alle aanpassingen zijn alleen bedoeld voor de komende jaren. Als er geen bouwverkeer meer hoeft te zijn, krijgt de straat een definitieve inrichting. De knip in het Molenweidtje waarover nu met belanghebbenden wordt gesproken, wordt dan pas gerealiseerd.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl