Duinstreek Centraal


Een historisch haventje in Egmond-Binnen moet in oude glorie terugkeren naar de oude plek aan de Kloosterweg. De Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen heeft een projectgroep gevormd om deze oude 'stet' mogelijk te maken. Het idee werd in 2004 al geopperd door de Derper Leon Damink. Het vertrek van het Rode Kruis van de Kloosterweg naar Egmond aan Zee maakt nieuwe ontwikkelingen nu mogelijk.

Op deze plek was in vroeger eeuwen een haventje. Schelpen van het strand werden hier in schelpenschuiten geladen en daarna verder gevaren naar de kalkovens in Alkmaar. Deze schelpenvisserij kende een sterke bloeiperiode in de 16e en 17e eeuw.

Bij de projectgroep zijn onder meer de direct aanwonenden van de Kloosterweg, een afgevaardigde van de Abdij en enkele bestuursleden van de dorpsvereniging betrokken. Vanuit de gemeente Bergen schuift gebiedsregisseur Nicole Zwartelé aan.

In de loop van 2021 worden de exacte plannen voor het haventje “ oude stijl “ bekend. Inwoners van Egmond-Binnen krijgen de gelegenheid om mee te helpen om de historische haven te doen herleven. (foto: Foto Jonker)

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl