De ambtelijke werkorganisatie BUCH denkt circa zes ton extra nodig te hebben om de maatregelen uit te voeren die het gevolg zijn van de corona-crisis. Volgens de colleges van burgemeester en wethouders van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo is er inmiddels sprake van een ’onhoudbare situatie waar wij iets aan moeten doen’. De gemeenteraad van Bergen wordt gevraagd om zo'n 200.000 euro extra uit te trekken voor het ambtelijk apparaat.

'De organisatie kraakt in al haar voegen en veel medewerkers lopen op hun tandvlees', schrijven de colleges aan hun gemeenteraden. Geld is onder andere nodig voor het inschakelen van extra boa’s en extra werk aan steunmaatregelen voor ondernemers en verenigingen. Daardoor komt het normale werk in het gedrang.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor wettelijke taken, zoals het verzorgen van bijstandsuitkeringen, jeugdzorg, het huisvesten van onderwijs, het bijhouden van de burgerlijke stand en het uitgeven van paspoorten en rijbewijzen, openbare orde, ruimtelijke ordening, wegenonderhoud en afvoeren van afval. Daarnaast zijn er nog talloze niet wettelijke taken waar een gemeente zelf voor kan kiezen.

In het voorjaar van 2020 kwamen daar de gevolgen van de noodverordening bij, die ook verplicht moeten worden uitgevoerd. Veel ambtenaren hebben daardoor de afgelopen maanden overuren gemaakt. Veel werk is op de lange baan geschoven. Voor urgente of ongeplande zaken is geen ruimte meer.

En verlichting is niet in zicht, want er komen steeds meer aanvragen vanuit het sociaal domein zoals de jeugdzorg en de WMO. Bovendien verwachten de colleges op basis van de werkloosheidscijfers in de regio een toename van het aantal aanvragen voor levensonderhoud, minima-regelingen en schuldhulpverlening. "Deze vragen hebben een directe of indirecte relatie met corona, zoals toenamen van schulden, eenzaamheid, overbelaste mantelzorgers en jongeren die het moeilijker hebben thuis."

Ambtenaren worden ook extra belast door de extra communicatie en de maatregelen die binnen de werkorganisatie moeten worden genomen. De colleges van de BUCH waarschuwen dat straks wettelijke taken van de gemeente blijven liggen als er niet wordt ingegrepen.

De colleges vragen daarom hun gemeenteraden om een budget van circa 600.000 euro voor de uitvoering van de extra coronamaatregelen en voor het oplossen van knelpunten. Voor de hele BUCH verwachten ze dat er 2,1 miljoen euro extra nodig is in verband met corona. De verwachting is dat het Rijk daarvan 1,5 miljoen vergoedt. Het verwachte verschil van zes ton wordt naar rato van de gebruikelijke verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld. Voor Heiloo en Uitgeest betekent dat een extra bijdrage van ruim 100.000 euro, voor Bergen en Castricum bijna 200.000 euro.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl