In een lagere versnelling, maar recht zo die gaat. De provincie Noord-Holland vindt straks een onverdeeld Bergen tegenover zich als ze een stokje wil steken voor de verhuizing van de ALDI naar de huidige locatie van horecagroothandel Scholten aan de Bergerweg. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering in De Blinkerd in Schoorl.

Iedereen rekent erop dat de provincie en gemeente Bergen bij de rechter tegenover elkaar komen te staan over dit bestemmingsplan. Voor de zorgvuldigheid en om alle raadsfracties aan boord te houden werd het daarom donderdagavond nog niet vastgesteld. Maar een volgende keer wordt het voorstel waarschijnlijk unaniem aangenomen.

De herontwikkeling van de Scholtenlocatie tot een wijkje met een ALDI en 38 woningen vindt de provincie Noord-Holland geen goed plan. Dat werd al duidelijk uit de zienswijze van de provincie die ze in september gaf. 'Zoek maar een andere plek om je probleem met de ALDI op te lossen', was de boodschap uit Haarlem. In Bergen las het college er iets anders in: met aanpassingen wil het college tegemoet komen aan de provinciale bezwaren. Dat valt weer verkeerd in Haarlem. Dinsdag kwam een chagrijnige brief, waaruit blijkt dat de provincie vindt dat de gemeente haar niet goed op de hoogte houdt wat er met haar zienswijze is gebeurd. 'We doen alles volgens het boekje van de Wet Ruimtelijke Ordening, en meer dan dat', werpt wethouder Klaas Valkering tegen.

Raadsleden raakten in verwarring door de stelligheid waarmee de provincie beweerde dat het fout ging, en de verzekering van Valkering dat het gaat zoals het hoort te gaan. Na een lange schorsing stelde het college voor om de stemming over het bestemmingsplan te bewaren voor een volgende raadsvergadering. Wethouder Valkering haalde daarbij de afscheidsrede van VVD-raadslid Annemiek Paping aan, die toen met tranen in de ogen betreurde dat er zoveel verdeeldheid was over de centrumplannen van Bergen, dat het zelfs families verscheurde. "Dit bestemmingsplan moet niet verdelen, maar verbinden."

Het college gaat nu de reactie op de provinciale zienswijze alsnog op de post doen naar Haarlem. Het bestemmingsplan komt dan terug op de agenda met waarschijnlijk een provinciale inbreng. Als alle raadsleden het dan eens zijn dat de procedure correct is doorlopen, stemmen alle raadsfracties de volgende keer waarschijnlijk voor het omstreden bestemmingsplan. Als de provincie de verhuizing van de ALDI daarna wil blokkeren, dan denkt de gemeente bij de rechter aan het langste eind te trekken.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl