Wat gaat de provincie Noord-Holland doen, als de gemeenteraad op 10 december het bestemmingsplan zou vaststellen voor een Aldi en een woonwijkje op de plek waar nu Scholten Horecagroothandel is gevestigd? Meerdere raadsleden vrezen dat de provincie het snel zal vernietigen. De voortekenen zijn niet gunstig.

In de gemeente Bergen is grote steun voor de verplaatsing van de Aldi uit het centrum naar de plek langs de provinciale weg N512 tussen Alkmaar en Bergen, aan de rand van het dorp. 'Nee, buiten het dorp', zegt de provincie, die als enige een zienswijze indiende op het ontwerp-bestemmingsplan. De provincie liet geen spaan heel van de voornemens. De provincie ziet het als haar taak om uniek landelijk gebied in Noord-Holland te beschermen. Als daar al wat gebeurt, is dat bij hoge uitzondering en moet dat van hoge ruimtelijke kwaliteit zijn. Supermarkten horen er niet. Doorstroming op provinciale wegen moet door nieuwe ontwikkelingen niet worden belemmerd. Doorgaan op de ingeslagen weg betekent dat de provincie het bestemmingsplan zal afschieten. 'Vind maar een andere plek binnen het dorp om je probleem met je Aldi op te lossen', was de boodschap vanuit Haarlem.

Het college van B&W las iets anders in de zienswijze van de provincie. Die meende dat het vooral gelezen kon worden als adviezen hoe het ontwerp-bestemmingsplan voor die plek moest worden verbeterd. Vijftig meter het bebouwde-kombord verplaatsen, een ander ontwerp voor de uitrit aan de provinciale weg, zwaaien met toestemming van buurgemeenten, en mooie artist impressions laten maken om te laten zien dat het wijkje mooier wordt dan de loodsen die er nu staan.

Raakt de provincie nu wel overtuigd? Wethouder Valkering bleef het antwoord dinsdagavond schuldig in de Algemene Raadscommissie. Volgens Valkering wil de provincie niet meer in overleg voordat het in de raad is besproken. Het plan opnieuw ter inzage leggen en daarmee een nieuwe zienswijze van de provincie krijgen, kan niet. Dan valt het namelijk niet langer onder de oude provinciale verordening, maar onder de nieuwe. En dat zou betekenen dat het plan helemaal geen schijn van kans maakt.

De oppositiepartijen zijn pessimistischer dan de coalitiepartijen over de ingeslagen weg. GroenLinks heeft er geen vertrouwen in. Gemeentebelangen vreest net als GroenLinks een juridisch gevecht met de provincie. Behoorlijk Bestuur Bergen briest over de koppigheid van het college. Coalitiepartijen zoals het CDA, de partij van wethouder Valkering, durft het risico wel te nemen, ook dankzij de inschakeling van experts in bestuursrecht die kunnen betogen dat het binnen de bebouwde kom van Bergen ligt en niet erbuiten.

PvdA-fractievoorzitter Peter van Huissteden (PvdA) lijkt te beseffen dat de verdeeldheid in de gemeenteraad de zaak van de gemeente Bergen niet sterker maakt bij de provincie. Hij zag graag een wat meer vertrouwen bij andere fracties. „Er ligt een plan dat raadsbreed gedragen wordt. Er zijn aanpassingen gedaan, er ligt uitleg op de zienswijze van de provincie en daar bovenop ook nog juridisch advies. Nee heb je, ja kun je krijgen. Maar dan moeten we dat wel met z’n allen uitstralen.”

Op 10 december staat vaststelling van het bestemmingsplan op de agenda van de gemeenteraad.
Pin It