Vier natuurorganisaties roepen het College van B&W van de gemeente Bergen op om geen vergunning te verlenen aan Hotel Nassau in Bergen aan Zee om fors uit te breiden. Het oude hotel wordt vervangen door twee hogere gebouwen, met een kelder en parkeergarage. Dat plan mag wat Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland betreft direct de prullenbak in.

Door het verlenen van de omgevingsvergunning voor de grootschalige plannen wordt zonder expliciete instemming van de gemeenteraad afgeweken van het bestaande bestemmingsplan. "En dat terwijl op grond met bestemming natuur gebouwd gaat worden, het bouwoppervlak sterk toeneemt, de bouwhoogte met tien meter stijgt en er gegraven gaat worden in een aardkundig monument", schrijven de organisaties. "Bovendien is er geen draagvlak voor de huidige herbouwplannen, mede gezien de elfduizend handtekeningen die tegen het plan zijn verzameld."

Met het indienen van twee nieuwe 'zienswijzen' roepen de vier natuurorganisaties de gemeente op zich aan het huidige plan te houden, en binnen de afmetingen van het oude hotel te blijven. Het hotel is gevestigd bovenop de zeereep, de duinenrij die direct grenst aan het Noordzeestrand en functioneert als barrière tegen de zee. Met het oog op klimaatverandering is extra bebouwing volgens de natuurorganisaties daarom 'onverstandig en ongewenst'.

Fred Mathot van de verontruste bewonersgroep Bergen aan Zee heeft ook geen goed woord over voor de 'go' die de gemeente Bergen begin vorige maand gaf om de bouwplannen voort te zetten. "Wij hebben de afgelopen drie jaar heel veel informatie en data verzameld en op grond daarvan de Raad en het College gewezen op de feiten. Hierbij gingen wij er steeds vanuit dat onze gemeente daar ook iets mee doet. Inmiddels blijkt dat voor het College de feiten en de meningen van de bewoners van Bergen aan Zee niet van belang is".

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de twee zienswijzen nauwkeurig bestudeerd zullen worden. "We waarderen de betrokkenheid van iedereen die dit plan mooier of beter wil maken. Ook zullen de petitie en peiling worden meegenomen in de beantwoording van de zienswijzen."
Pin It
Bekeken: 1833x
https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/