Maandagavond stemde de Heilooër gemeenteraad met een minimale meerderheid tegen het collegevoorstel om 1,75 miljoen euro extra te reserveren voor de aansluiting A9-Boekelermeer. De tegenslag voor de Heilooër coalitie kwam kort op de overstap van Heiloo-2000 raadslid Corry Konijn naar Heiloo Lokaal, die de oppositie een meerderheid van tien tegen negen zetels bezorgde. Wat de gevolgen zijn voor de aansluiting, die de verkeersdrukte op de N9 aanzienlijk zou verlagen, is nog niet duidelijk.

De Heilooër oppositie wil de aansluiting op de A9 ook, de raming is de afgelopen jaren al bijgesteld van 8,5 miljoen naar 13,6 miljoen euro, met name door vertragingen. Er wordt ook gevreesd dat er nog meer nodig zal zijn door stikstofbeperkingen en verder stijgende grondprijzen. Middels een motie krijgt het college opdracht om alle projectpartners, waaronder de Provincie, en gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard, op te roepen zich maximaal in te spannen om binnen de huidige kostenraming te blijven. En mocht dat niet lukken wil de raad dat de Provincie, zijnde de voortrekker, haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van eventuele meerkosten.

Maar zo ver als een nieuw akkoord of mandaat van de gemeenteraad, voordat gemeente Heiloo verdere (financiële) verplichtingen aangaat, wilde men nou ook weer niet gaan. Een motie hiervoor werd verworpen.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl