Duinstreek Centraal


Van eind april tot en met september konden de ruim 1.500 deelnemers aan de regionale en lokale bijeenkomsten over de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord reageren op de concept-RES. Er werden ruim 200 zeer uiteenlopende reacties gegeven, van positief tot kritisch en soms met veel vraagtekens. Woensdagavond krijgen betrokken ambtenaren online een presentatie van alle reacties, wensen en bedenkingen én alternatieve visies, om de volgende stap naar de RES 1.0 te kunnen zetten.

Veel reacties gaan over de zoekgebieden en kaarten uit de concept-RES. Al eerder bleek er veel weerstand te zijn op windturbines in het landschap, op een paar plekken na. Ook grote velden met zonnepanelen bleken niet populair. Wel was men positief over het plaatsen van panelen op grote daken en in kleinere hoeveelheden op strategische plekken, bijvoorbeeld langs N-wegen, de A9 of het spoor.

De concept-RES is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, colleges van B&W en het dagelijks bestuur van het waterschap. Vervolgens is de concept-RES voorgelegd aan Provinciale Staten, gemeenteraden en het algemeen bestuur van het waterschap voor wensen en bedenkingen. Deze zijn samen met alle reacties toegevoegd aan de concept-RES en zijn op energieregionhn.nl te vinden, net als alle aangenomen moties.

Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat alle 30 concepten RES doorrekenen en analyseren. Daarop volgt zowel op landelijk als regionaal niveau opnieuw overleg en wordt de reactienota ‘Route naar RES 1.0’ opgesteld. Naar verwachting besluiten de gemeentecolleges in december over deze nota, zodat de energiestrategieën kunnen worden verfijnd en vastgesteld.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl