Duinstreek Centraal


Commissaris van de Koning Arthur van Dijk is tevreden over de vooruitgang die dit jaar al is geboekt rond de bestuurscultuur in de gemeente Bergen. Ook hoort hij goede geluiden over de waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel. Binnenkort wil hij met de fractievoorzitters van de politieke partijen in Bergen om de tafel om te horen hoe zij aankijken tegen het verbetertraject, en wanneer volgens hun met de sollicitatieprocedure kan worden begonnen voor een nieuwe burgemeester. "De afgelopen maanden zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet in Bergen," vertelt hij Duinstreek Centraal.

Onder meer door bestuurlijke moddergevechten, verloren rechtszaken, willekeur bij de handhaving van bestemmingsplannen en ambtelijke corruptie wist de gemeentepolitiek in Bergen het vertrouwen onder de inwoners in de lokale politiek naar een ongekend dieptepunt te brengen. De provincie dreigde in 2017 zelfs met stevig ingrijpen wegens taakverwaarlozing bij de handhaving van illegale bewoning van recreatiewoningen. De raadsperiode 14-18 wordt gezien als een zwarte bladzijde in de geschiedschrijving van de gemeente Bergen.

Negatieve media-aandacht, het vertrek van burgemeester Hetty Hafkamp en nieuw bestuurlijk gekrakeel in de gemeenteraad dat na de verkiezingen nog lustig doorging deden de lokale politici inzien dat het zo niet verder kon. Er moest eerst iets veranderen binnen de gemeentepolitiek voordat een nieuwe burgemeester kon worden gezocht. De Haarlemse oud-burgemeester Bernt Schneiders kwam de bestuurscultuur onderzoeken. Daarna nam de volgende oud-burgemeester Theo van Eijk de gemeenteraad bij de hand om de ontstane kloof met de inwoners weer te dichten. Voorlopig zou de gemeente Bergen een waarnemend burgemeester krijgen. Dat werd Peter Rehwinkel.

Volgens fractievoorzitter Meis de Jongh staan de aanbevelingen van Theo van Eijk eind oktober weer op de agenda om met de gemeenteraad te bespreken. Corona heeft de voortgang volgens haar vertraagd, maar er waait al een andere wind. "Belangrijke stappen worden al gezet met het opstellen van het nieuwe participatiebeleid. Dat gebeurt in samenspraak met de inwoners door de nieuwe wethouder Arend-Jan van den Beld." Volgens De Jongh is de gemeenteraad nog aan het leren om beter te communiceren met de inwoners: "Daar gaat nog wel eens iets mis, zoals bij de voetbalfusielocatie in Egmond en het Hotel Nieuw Nassau in Bergen aan Zee."

Volgens Commissaris van de Koning Arthur van Dijk vergt de werving van een nieuwe burgemeester tegenwoordig ongeveer acht maanden. Het startschot is het opstellen van een profielschets door de gemeenteraad. De benoeming van een burgemeester moet veel stappen doorlopen die tijd vergen, zoals een veiligheidsonderzoek. Volgens Meis de Jongh is ieders streven dat Bergen voor de verkiezingen van maart 2022 een nieuwe burgemeester heeft.

Zowel de Commissaris van de Koning als de VVD-fractievoorzitter achten de kans groot dat de nieuwe burgemeester van Bergen in de tweede helft van 2021 wordt benoemd. Van Dijk verwacht niet dat het vertrouwen in de Bergense gemeentepolitiek dan al volledig is hersteld: "Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. De nieuwe burgemeester zal zich aangetrokken moeten voelen tot een klus om het vertrouwen in het lokaal bestuur terug te winnen in een gemeente waar ze van ver komen."

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl