Duinstreek Centraal


De provincie dwarsboomt de plannen van de gemeente Bergen om langs de Bergerweg een Aldi-supermarkt toe te staan. De supermarkt zit nu nog in het centrum van Bergen. De verplaatsing naar een locatie buiten het centrum is onderdeel van de lang bediscussieerde plannen voor het dorpshart Bergen, waarin de Aldi het grootste struikelblok was.

Aanstaande donderdag zou de Bergense gemeenteraad over het bestemmingsplan voor de nieuwe Aldi besluiten, maar dat is nu uitgesteld. Het plan voorzag in de verplaatsing van de Aldi naar het terrein van horecagroothandel Scholten, bij de entree van het dorp. Er zouden ook 38 woningen komen bij de supermarkt.

De provincie Noord-Holland is echter in zijn wiek geschoten door het voorstel van de gemeente Bergen. Het is op allerlei manieren in strijd met provinciaal beleid. De provincie vindt het een aantasting van het landschap, een verslechtering van de doorstroming op een provinciale weg, in strijd met het detailhandelsbeleid en niet in overeenstemming met regionale afspraken over woningbouwlocaties. De provincie lijkt zich overvallen te voelen door het plan van Bergen. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan donderdag zou vaststellen, dan wordt het door de provincie Noord-Holland vernietigd, zo kondigde de provincie aan in een brief van 8 september.

De gemeente Bergen had daarom geen andere keuze dan dit ontwerpbestemmingsplan van tafel te halen. De gemeente Bergen hoopt nog steeds de provincie Noord-Holland op andere gedachten te kunnen brengen, maar bij een eerder overleg tussen de bestuurders Cees Loggen van de provincie en Klaas Valkering van de gemeente Bergen ving de gemeente al bot.  Politieke CDA-vrienden van wethouder Valkering in de Provinciale Staten hebben nu een motie ingediend die de onderhandelingspositie van de gemeente met de provincie moet versterken. Op 22 oktober wordt duidelijk of daar een politieke meerderheid voor te vinden is in het provinciebestuur.

Het besluit om de Aldi buiten het centrum te plaatsen, en dus niet langer onderdeel te laten zijn van de plannen voor het centrum van Bergen, betekende een doorbraak in een juridische en bestuurlijke impasse waarin de gemeente zich al jaren bevond.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl