Deze week kunnen ze weer opgelucht ademhalen bij Kranenburgh. Niet alleen kreeg het Bergense museum dinsdag ruim 10.000 euro van de Rabobank Alkmaar e.o. uit een kunstveiling, donderdag stemde de gemeenteraad unaniem in met het collegevoorstel voor maximaal zeven ton noodsteun tot en met 2021. Directeur Mariette Dölle: "Het belang van Museum Kranenburgh voor de gemeente wordt hiermee volmondig onderschreven. Dat stemt dankbaar en biedt weer perspectief."

Museum Kranenburgh is grotendeels afhankelijk van publieksinkomsten en waren er in 2019 nog 70.000 bezoekers, voor dit jaar wordt de helft geschat. Voor 2020 is er maximaal 353.320 euro beschikbaar en voor 2021 maximaal 343.000 euro. Deze bedragen worden lager naarmate het lukt om meer bijdragen van fondsen en andere overheden te ontvangen.

Wel moet het museum bijsturen om kosten te besparen. Dölle: "Het is een pittige opdracht om vergaand bij te sturen in organisatie, programma en financiën. We zijn er al volop mee bezig". Ze blijft alert en in nauw contact met de gemeente. "Door continu te monitoren en tijdig te rapporteren zijn we in staat effectief bij te sturen."

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl