Duinstreek Centraal


De natuurbeschermingsstichting Duinbes uit Groet en een bewonersvereniging uit Aagtdorp hebben bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning die de gemeente Bergen in juni verleende aan Staatsbosbeheer voor bomen in het Dr. Van Steijnbos, onderdeel van de Schoorlse Duinen. Er komt geen bos voor terug. Staatsbosbeheer wil hier stuifduinen laten terugkeren zodat bijzondere planten- en diersoorten die bij het open duin horen zich daar optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat hierbij om 7,6 hectare bos nabij de Kerf.

Over een periode van 18 jaar wil Staatsbosbeheer deze ontwikkeling mogelijk maken voor 6% van het bos in het natuurgebied. Het verwijderen van bos is een maatregel uit het Natura 2000 beheerplan Schoorlse Duinen uit 2016. De Schoorlse Duinen zijn een beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de verscheidenheid van soorten planten en dieren te laten toenemen.

Stichting Duinbes denkt dat andere motieven een rol spelen. De natuurliefhebbers vermoeden dat het Staatsbosbeheer alleen maar is te doen om de opbrengst van het hout en de mogelijke stikstofruimte die het kappen oplevert voor economische ontwikkelingen. Duinbes denkt bovendien dat het bos ten prooi valt aan een 'biomassahoax'. Staatsbosbeheer weerspreekt dat en wijst erop dat de provincie Noord-Holland verantwoordelijk is voor het beleid en de financiering van de herstelmaatregelen.

De hoorzitting bij de gemeente Bergen voor beide bezwaarschriften is op 14 september. Als de kapvergunning stand houdt, start Staatsbosbeheer  de werkzaamheden in het veld op z’n vroegst dit najaar.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl