Duinstreek Centraal


Voor energieopwekking kijkt het college van B&W van Bergen vooral naar windturbines langs de N9 en meer zonneweides rond de dorpskernen. Dat staat in een concept van de energiestrategie van de gemeente. Bergen Energie, de eigenaar van de zonneweides bij het dorp Bergen, meldt dat de plannen voor uitbreiding van Zonneweide Bergen dit najaar al worden uitgewerkt met de gemeente Bergen en de provincie Noord-Holland.

Afgelopen jaar bekeken professionals, overheden, inwoners, ondernemers en belangenverenigingen in de deelregio Alkmaar de ruimte en mogelijkheden van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar. Naast regionale overleggen werden in elke gemeente zogenaamde ‘lokale ateliers’ georganiseerd. Volgens de gemeente gaven de bijna 100 aanwezige inwoners bij het lokaal atelier in Bergen de voorkeur aan windturbines langs de natuurlijke lijnen van het landschap, zoals een vaart of een weg. Zij wilden liever geen windturbines in de duinen. Daarom zou het college de Hondsbossche Zeewering als mogelijke opwekplek voor windenergie willen schrappen. De daar geplande windturbines kunnen geplaatst worden langs het Noordhollandsch Kanaal richting Schagen.

Wethouder Klaas Valkering: “De inwoners van Bergen hebben met de hevige duinbranden van het afgelopen jaren aan den lijve ondervonden wat opwarming van de aarde en droogte met hun leefgebied doet. Bovendien voelden ze de grond in het verleden regelmatig trillen als gevolg van aardgaswinning. De noodzaak van de energietransitie is bij geen enkele gemeente in Noord-Holland harder binnengekomen dan in Bergen. Ook voor windturbines is plek in Bergen, hoewel het blijft zoeken naar geschikte locaties. Het lokaal atelier was wat dat betreft heel verhelderend: geen windturbines in de duinen, wel windturbines in lijnopstellingen. Dat wil zeggen, langs de natuurlijke lijnen van het landschap, zoals een vaart of een weg. Voor de gemeente Bergen komt het aanbod uit op 102 Gigawattuur. Dit is een aanzienlijk aandeel van het bod van de regio Alkmaar.”

Daarnaast ziet het college ruimte voor meer opwekking van zonne-energie rond de dorpskernen door inwonerscollectieven. Coöperatie Bergen Energie (BE) noemt het een goed stuk: "Hiermee kunnen wij als lokale energiecoöperatie hoopvol naar de toekomst kijken. Ons doel is om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij de uitvoering van de plannen. We willen gezinnen en ondernemers laten deelnemen aan de projecten zodat ze mede eigenaar worden van de installaties en ze de door henzelf opgewekte stroom direct kunnen gebruiken."

In september staat de energiestrategie op de agenda van de gemeenteraad. (foto: Coöperatie Bergen Energie)

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl