Het eerste halfjaar van 2020 is beduidend meer afval ingezameld van huishoudens in Alkmaar en omstreken, vergeleken met het eerste halfjaar van 2019. De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval in Alkmaar nam toe met 34%. Er is 24% meer glas ingezameld en 16% meer plastic. De hoeveelheid restafval en de papierberg bleven in Alkmaar nagenoeg gelijk.

Buiten Alkmaar, zoals in de gemeente Bergen, zamelt HVC het afval van huishoudens in. HVC meldt voor haar inzamelgebied in het eerste halfjaar een stijging van 14% bij het GFT, 14% meer glas en 22% meer plastic, blik en drinkpakken. De hoeveelheid ingezamelde textiel nam met 72% toe en al het grofvuil woog 11% meer dan in het eerste halfjaar van 2019. De gemeente Alkmaar was niet in staat om van deze laatste twee afvalstromen actuele cijfers te leveren. Het fijn huishoudelijk restafval dat in grijze rolemmers en ondergrondse containers wordt verzameld, was in HVC-land 4% meer dan dezelfde periode in 2019. De ingezamelde papierberg woog bij HVC 2% zwaarder.

Volgens woordvoerder Susan Baks van de HVC Groep is deze toename waarschijnlijk voor een groot gedeelte toe te schrijven aan het ‘corona-effect’, dus het feit dat meer mensen thuis zijn en meer afval hebben geproduceerd. Ze plaatst er wel een kanttekening bij: "Helemaal zuiver is dit niet, want in enkele gemeenten zijn er wijzigingen geweest zoals de invoering van een plastic bak wat in deze gemeenten voor een grote stijging van ingezameld plastic afval heeft gezorgd en tegelijkertijd een daling van de hoeveelheid restafval. Voor wat betreft het grof huishoudelijk afval: we zien met name een grote stijging in ingezameld piepschuim, dakbedekkingen, c-hout, schoon puin en gips."
De getallen gelden voor het hele inzamelgebied van HVC. Aparte gegevens uit de gemeente Bergen heeft HVC al wel, maar wil HVC eerst delen met het gemeentebestuur.

De toename van de hoeveelheid glas met 24% in de gemeente Alkmaar komt volgens Stadswerk072 waarschijnlijk vooral doordat cafés en restaurants van maart tot juni gesloten bleven. De toename van het groene afval met 34% ligt mogelijk aan het opruimen van de tuinen en meer groente- en fruitafval in de keuken. Een deel van de stijging van het plastic wordt verklaard doordat plastic meer apart wordt ingezameld in de gemeente Alkmaar, maar dat vertaalde zich in het eerste halfjaar van 2020 niet in minder restafval, waar plastic eerst tussen zat. Dat nam zelfs wat toe.

De hoogte van de jaarlijkse afvalstoffenheffing wordt steeds berekend aan de hand van inzamel- en verwerkingskosten van het huishoudelijk afval in eerdere jaren. Hierover kan volgens Susan Baks van HVC nu nog niets zinnigs worden gezegd.
Pin It
Bekeken: 997x