Kleine musea in de provincie worden bedreigd in hun voortbestaan. Ze denken hooguit nog een jaar te kunnen overleven, mocht er niets veranderen. Dat stelde de Museumvereniging donderdag. Naast dat er geen bezoekers zijn, komen veel musea niet in aanmerking voor eventuele subsidie. Zo ook het Hollands Kaasmuseum in Alkmaar, dat inmiddels een enorm tekort heeft.

"Sinds de lockdown hebben we 75.000 euro aan omzet verloren. Daarnaast komen we niet in aanmerking voor subsidie want we zijn een té klein museum", vertelt Hip Breebaart aan mediapartner NH Nieuws. Voor de coronacrisis bezochten per dag tussen de 250 en 500 bezoekers het  museum. Dat zijn er nu - in het hoogseizoen - slechts 150. "Dit jaar zingen we wel uit. Maar als het zo door gaat, kunnen we niet openblijven."

De musea die geen subsidie ontvangen en vrijwel volledig afhankelijk zijn van inkomsten uit entreegelden, winkelverkoop, horeca en zalenverhuur dreigen dan ook massaal te verdwijnen. De 300 miljoen euro die het kabinet onlangs uittrok voor cultuur, komt ten goede aan een beperkt aantal musea, aldus de Museumvereniging.

De Museumvereniging pleit voor een steunpakket voor alle musea, ongeacht grootte of type collectie. Er is steun nodig om in elk geval de huisvestingskosten tijdens de tijdelijke sluiting te compenseren. Ook pleit de vereniging voor een nationaal herstelfonds om ook de verminderde inkomsten op te vangen, nu er zo'n 80 procent minder bezoekers over de vloer komen en de museumwinkels, horeca en zaalverhuur ook veel minder opleveren.

Sommige musea zijn een tikje optimistischer geworden over de toekomst, zo vertelt Mirjam Moll van de Museumvereniging: "Eén op de vier zei aan het begin van de sluiting dat ze niet wisten of ze het eind van het jaar zouden halen, nu  zijn ze een tikje optimistischer. Maar één op de vier zegt nog steeds dat het onzeker is of ze het eind van 2021 halen. De provincie Noord-Holland ondersteunt ze al, maar de gemeentes en het rijk nog niet."

Ook pleit de vereniging voor verruiming van de Geefwet als fiscale stimulans voor kleine en gulle gevers aan culturele instellingen zoals musea. Alle musea samen waren gedurende de drie maanden dat ze dicht waren wegens corona zo'n 35 miljoen euro kwijt aan huisvestingskosten, aldus Moll.

Gedurende die periode liepen de musea in totaal ongeveer 110 miljoen euro aan inkomsten mis, waardoor volgens Moll 'een steuntje in de rug' meer dan welkom is. "Musea moeten ook hun educatieve programma's overeind houden om het schoolbezoek na de zomervakantie weer op te kunnen vangen, en zo aan het bezoek van de toekomst te kunnen bouwen". Naar verwachting zullen de meeste musea tot eind volgend jaar 50 tot 60 procent aan publieksinkomsten mislopen.

Toch is het niet voor alle musea kommer en kwel. Museum Fort Kijkduin en het Atlantikwall Centrum in de Noordkop laten weten te draaien als nooit tevoren: "Deze maand zitten we op hetzelfde niveau als vorig jaar of zelfs meer bezoekers. Een geluk is dat we een vergoeding hebben gekregen voor de personeelskosten", aldus voorzitter André Koning.
Pin It