Duinstreek Centraal
00:00
55
00:00


Quote500-miljonair Siem Kat, samen met zijn broer Jan rijk geworden met supermarktketen Dekamarkt, wordt voorlopig geen nieuwe eigenaar van de Philisteinse Molen langs de Voert in Bergen, en misschien wel nooit niet. Een motie van GroenLinks, Gemeentebelangen, VVD en Behoorlijk Bestuur Bergen die afgelopen donderdag door de voltallige gemeenteraad werd gesteund, stak daar voorlopig een stokje voor.

De Philisteinse Molen staat op een lijst uit 2014 van vastgoed dat gemeentelijk eigendom is, maar sindsdien in aanmerking komt om af te stoten. Kat, bewoner van het naburige Landgoed Wildhoef aan de Banweg tussen Bergen en Egmond aan den Hoef, bezit inmiddels vrijwel alle gronden rondom de molen voor zijn paarden en ander vee. Al langer heeft hij interesse om ook het maalvaardige rijksmonument te verwerven. Recent werd zijn belangstelling concreter.

De gemeenteraad was er echter niet gerust op dat de molen bij buurman Kat in vertrouwde handen zou zijn. De motie roept het college op om de twee molens van de gemeente, Kijkduin in Schoorl en de Philisteinse Molen in Bergen, voorlopig van de lijst met af te stoten vastgoed af te halen. De gemeenteraad wil dat eerst een maatschappelijke kosten- en batenanalyse voor de molens het levenslicht ziet, die daarna in een cultuurnota en in een erfgoednota wordt verwerkt. Daarin moet  komen te staan wat deze molens in maatschappelijk opzicht kunnen opleveren. Te denken valt aan openstellingen voor het publiek, waar de educatieve en de culturele waarde aan vast zitten.

Wethouder Van den Beld, verantwoordelijk voor monumenten en erfgoed, gaat de opdracht van de gemeenteraad uitvoeren: "Er is nu nog geen besluit genomen dat de twee molens van de gemeente Bergen gemeentelijk vastgoed blijven. Het college is het met de gemeenteraad eens dat we nu nog niet genoeg informatie hebben om keuzes te maken hoe we de molens voor de toekomst kunnen bewaren, en welke functies ze volgens ons moeten vervullen. Als we dat duidelijk hebben en weten welke kostenplaatjes daaraan hangen, kunnen we bepalen wat de beste oplossing is: in eigendom houden van de gemeente, onderbrengen bij een beheersstichting of misschien zelfs afstoten aan een particuliere eigenaar."

Frank Bilsen uit Bergen aan Zee is sinds een aantal jaar molenaar van de Philisteinse Molen, samen met Alkmaarder Henk Schoonheim: "De molen is sinds 1973 eigendom van de gemeente Bergen. Ik hoop dat dat zo blijft, want er is nu een goede samenwerking opgebouwd met de gemeente. Als dat niet langer kan, hopen Henk en ik dat het anders terecht komt bij een nieuwe stichting die zich ontfermt over het behoud van de molen. Als de molen eigendom wordt van een particulier, weet je nooit wat deze ermee wil, en wat er na diens dood mee gebeurt. Wij vinden de openstelling voor het publiek heel belangrijk. Bij een particuliere eigenaar heb je op dat punt de minste zekerheid."

De molen is nu elke dinsdag en zaterdag te bezoeken voor publiek, en buiten deze tijden ook op afspraak. Meer informatie is te vinden op philisteinse-molen.business.site.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl