Duinstreek Centraal


Een gezonde leefomgeving voor de inwoners van de regio Kennemerland is ernstig in gevaar. Daarvoor waarschuwt het Platform Vlieghinder Kennemerland in een inspraakreactie op het toekomstperspectief voor Schiphol van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Onze regio mag de komende jaren volgens het platform heel veel extra hinder van vliegverkeer verwachten als de ontwerp-Luchtvaartnota 'Verantwoord vliegen naar 2050' niet verandert.

De minister wil verdere groei van Schiphol mogelijk maken. Het aantal starts en landingen zou mogen stijgen van maximaal 500.000 nu naar 780.000 in 2050. Dat zou acceptabel zijn dankzij schonere en stillere vliegtuigen in de toekomst. Het Platform Vlieghinder Kennemerland is het daarmee niet eens. Volgens het Platform is er geen sprake van beloofde hinderreductie, maar slechts van hinderverplaatsing. Vooral naar de inwoners die onder de aan- en uitvliegroute van de Polderbaan wonen. De vluchten worden in de toekomst minder verspreid over de vijf banen van Schiphol, maar geconcentreerd op de Kaag- en Polderbaan. Door andere veiligheidsprotocollen mogen de vliegtuigen elkaar ook korter op elkaar opvolgen. "In plaats van 300 vluchten per dag kan de regio daardoor in de komende decennia een verdrievoudiging tegemoet zien tot meer dan 1000 vluchten per dag over Kennemerland", aldus woordvoerder Hugo Timmer van het platform.

Timmer vindt het 'idioot' en 'vliegtechnisch volkomen onnodig' om circa 40 kilometer van Schiphol al op een hoogte van ongeveer 650 meter over Kennemerland en de duinstreek te blijven vliegen. Het Platform pleit voor een andere aanvliegprocedure, waarbij de toestellen vanaf grotere hoogte met gelijkmatige daling aanvliegen op Schiphol. Dit geeft minder lawaai en uitstoot. Boven Noord-Kennemerland zouden de vliegtuigen dan drie tot vier keer zo hoog vliegen. Schiphol is hier geen voorstander van omdat dan minder vliegtuigen per uur kunnen landen op dezelfde baan.

Volgens het Platform Vlieghinder Kennemerland zijn andere aanvlieg- en uitroutes ook van belang vanwege de gezondheidsrisico's voor de inwoners van Kennemerland. Het platform vindt het schokkend dat het perspectief op concrete maatregelen daarvoor totaal afwezig is. Timmer: "Er wordt alleen een lippendienst bewezen aan een gezonde leefomgeving van burgers." Het Platform Vlieghinder Kennemerland wijst op de geluidhinder, maar ook op de extra uitstoot van koolstofdioxide, stikstof en fijnstof. Het ministerie stuurt volgens het platform aan op een flagrante schending van de gezondheidsbelangen van omwonenden.

Ook de gemeenteraad van Bergen wil strengere normen voor Schiphol. Eerder werd al bekend dat de groeiplannen voor Schiphol een bedreiging vormen voor de woningbouwplannen in Noord-Holland. De Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen sprak daar vorige week zijn zorg over uit en komt nog met een eigen reactie. Die kan iedereen nog indienen tot aanstaande donderdag. (foto: Wiki Commons : Alf van Beem)

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Duinstreek Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@duinstreekcentraal.nl