De gemeente Bergen heeft via de facebookpagina een foto vrijgegeven van de benoeming van Arend Jan van den Beld als nieuwe wethouder van de gemeente Bergen. De VVD'er Van den Beld werd tijdens de raadsvergadering in De Blinkerd te Schoorl benoemd met 18 stemmen voor en 1 stem tegen. Eén raadslid onthield zich van stemming. 

Van den Beld verhuisde in 2017 vanuit Haarlem naar Groet. In de gemeente Bergen werd hij actief bij de lokale VVD, waar hij opklom tot fractievoorzitter. Hij is afgestudeerd als sociaal en organisatiepsycholoog en noemt zichzelf een progressieve liberaal.

Binnen het college van burgemeester en wethouders krijgt Van den Beld in ieder geval de portefeuilles financiën, democratie en bewonersparticipatie. Dinsdag tijdens zijn eerste collegevergadering wordt verder gesproken over de taakverdeling binnen het college.

In december ruimde zijn voorganger Jan Houtenbos het veld omdat het 'ontbrak aan chemie' tussen hem en de VVD-fractie. Daarmee vertrok ook het laatste lid van het college dat vol goede moed begon na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het college heeft nu weer 4 wethouders. Naast Arend Jan van den Beld zijn dat Antoine Tromp (D66), Klaas Valkering (CDA) en Erik Bekkering (Kies Lokaal).

De zetel die in de VVD-fractie vrijkwam door de overstap van Van den Beld naar het college van b&w, is donderdagavond ingenomen door Jan Grondhout. Meis de Jongh is de nieuwe VVD-fractievoorzitter. Zij stapte in april 2019 over van Gemeentebelangen naar de VVD. (foto: Gemeente Bergen)
Pin It