De bevolking in regio Alkmaar is de afgelopen zes maanden aanzienlijk toegenomen. Alleen in gemeente Heiloo kromp het inwonertal. De bevolkingsgroei is volgens het CBS vooral het gevolg van mensen die naar de regio verhuisden. Daarvan is het overgrote deel afkomstig uit het door oorlog geteisterde Oekraïne.

Gemeente Alkmaar kreeg er 924 bewoners van buitenaf bij en groeide met 0,4 procent, blijkt uit een overzicht gemaakt door mediapartner NH Nieuws. Dijk en Waard trok 644 mensen aan en groeide met 1,1 procent. Bergen kreeg er 345 inwoners van buiten de gemeente bij en groeide met 1,0 procent. Heiloo zag 95 mensen van buitenaf komen, maar de bevolking kromp met 0,2 procent.

In de eerste helft van het jaar kwam er een recordaantal migranten naar Nederland. Het oude record stamt uit 2019 en het aantal was vier keer zo hoog als in de eerste helft van 2021. Totaal 55 procent is afkomstig uit Oekraïne. Binnen Noord-Holland Noord stonden op 19 juli 3.487 Oekraïners geregistreerd. Vanuit Syrië kwam de tweede grootste groep naar Nederland,  gevolgd door Turkije en India.

Toch kwam de totale bevolkingsgroei lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Zonder immigratie zou de Nederlandse bevolking zijn gekrompen. Met name door een relatief laag aantal geboorten, lag het sterftecijfer hoger.

De cijfers van het CBS zijn voorlopige cijfers, wat betekent dat ze in de loop van de tijd bijgesteld kunnen worden. Onder immigratie worden alle mensen gerekend die zich vanuit het buitenland in een Nederlandse gemeente vestigen. Dat zijn dus ook expats, wat de relatief hoge aantallen in bijvoorbeeld Amstelveen en Haarlemmermeer kan verklaren.

Pin It