Bij de politie zijn in de eerste helft van dit jaar honderden aangiftes en meldingen méér binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat daarbij om regionale cijfers voor de regio Alkmaar. Vooral het aantal gemelde diefstallen van brommers, fietsen en scooters is met 81 procent flink gestegen. Maar ook het aantal woninginbraken en diefstallen uit huizen, schuren en garages is met 67 procent gegroeid.

Dat laten gegevens van de politie-eenheid Noord-Holland en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien. Waar in de eerste helft van 2021 nog 4.995 misdrijven werden geregistreerd, zijn dat er dit jaar 5.656. De top vijf van geregistreerde misdrijven in de regio bestaat uit diefstal van (brom)fietsen en scooters (681 dossiers), fraude/oplichting (667), vandalisme (662), verkeersongevallen (558) en mishandeling (328).

Opmerkelijk is dat er minder meldingen en aangiften zijn gedaan van cybercriminaliteit (van 214 naar 196), terwijl dat landelijk juist toeneemt.
Pin It