Multimiljonair Dirk Kat moet op korte termijn de hooibalen verwijderen die het uitzicht blokkeren van zijn buurman, Wouter Hubers. Die uitspraak deed de rechter donderdag meteen mondeling nadat hij een bezoek had gebracht aan de muur van hooibalen die Kat op zijn land had geplaatst langs de erfgrens van zijn buurman. "De rechter heeft in mooie woorden verklaard dat dit alleen maar gezien kan worden als treiterij, wat wij ook als stelden", stelt Wouter Hubers in een reactie op het vonnis.

Kat en Hubers wonen allebei aan de Sluislaan in Bergen, op enkele honderden meters afstand van elkaar. 25000 vierkante meter aan weilanden achter hun huizen waarover zij uitkijken, zijn van Kat. Kat had in juni de muur van hooibalen geplaatst langs de erfgrens van zijn buurman. Kat en Hubers hebben geen warme band. Kat is vastgoedontwikkelaar die onder meer het Parkhotel in het centrum van Bergen bezit. Hubers is actief in erfgoedclubs zoals Behoud Bouwkunst Bergen. Daardoor staan de mannen wel eens tegenover elkaar in bezwaarprocedures of bij de rechter.

Drie weken geleden sommeerde de advocaat van de gedupeerde buren dat de muur van hooibalen werd weggehaald. Daarna kalkte Kat de letters 'STEUN DE BOEREN' op de balen, en stelde dat het een protestactie was die uit oogpunt van verkeersveiligheid het beste daar kan plaatsvinden. Omdat Kat weigerde de hooibalen vrijwillig weg te halen, werd een kort-geding aangespannen dat donderdag diende. De kort-gedingrechter bepaalde op de zitting dat ze de situatie ter plekke wilde bekijken, waarna alle procespartijen in optocht naar het Paddenpaadje trokken. "De rechter had het toen al snel gezien", meldt Hubers. "Mondeling deed ze toen meteen de uitspraak dat dit misbruik van recht was en dat de hooibalen heel snel moesten worden verwijderd. Met alle argumenten van Kat maakte ze korte metten."

De uitspraak werd dinsdag gepubliceerd. De rechter beaamt daarin dat Kat na het hooien op zijn land hooibalen mag opslaan, maar de manier waarop hij dat dit jaar doet, heeft veel weg van misbruik van recht. De hooibalen moeten binnen vier dagen na betekening van het vonnis van het land worden verwijderd, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro. Kat moet als verliezende partij ook de proceskosten betalen van zijn buurman van bijna 1500 euro.
Pin It