Het dorp Bergen staat op de derde plek van een landelijke lijst die de leefbaarheid in kleine kernen in kaart heeft gebracht. Op de eerste plaats staat Oosterbeek en alleen Laren (NH) moet Bergen ook nog boven zich dulden.

De mate van leefbaarheid van kleinere woonplaatsen wordt onder meer bepaald door de beschikbaarheid van voorzieningen, zoals middenstand, bibliotheek, openbaar vervoer, scholen en zorgvoorzieningen.

In opdracht van RegioBank deed Atlas Research in mei 2022 onderzoek naar de leefbaarheid van kleine woonplaatsen, vooral op basis van de Leefbaarometer 3.0. Het onderzoeksinstituut analyseerde hiervoor 300 Nederlandse woonplaatsen met tussen 7.000 en 23.000 inwoners op hun leefbaarheid. Deze is getoetst op aspecten als Woningvoorraad, Voorzieningen, Sociale samenhang, Overlast & onveiligheid en Fysieke omgeving.
Pin It