De clusterbuien van juni 2021 hebben de gemeente inzicht gegeven welke plekken problemen opleveren bij volgende plensbuien. De afgelopen maanden zijn op vijftien locaties kleinere maatregelen genomen om beter voorbereid te zijn op overvloedige regenval. De komende vijf jaar worden op meer locaties maatregelen genomen, maar daar valt het samen met vervanging van het riool of aanpassing van het watersysteem in de omgeving.

"Inwoners moeten zich bewust zijn dat zij op eigen terrein ook veel verschil kunnen maken", stelt klimaatwethouder Erik Bekkering tijdens een toelichting op de maatregelen om de gemeente beter bestand te laten zijn tegen de klimaatverandering. “Op hevige regenval is niet altijd in te spelen, daarvan moeten we ons bewust zijn. Maar we kunnen ons hier wel beter op inrichten”.

Burgemeester, wethouders en ambtenaren brachten na de wateroverlast in 2021 verschillende bezoeken aan plaatsen waar zich problemen voordeden. “Naar aanleiding van de bezoeken door het college en onze medewerkers brachten we eerst vijftien locaties in kaart waar we snel een oplossing wilden realiseren.”

Sinds 2018 werken de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) samen met de gemeenten Dijk en Waard en Alkmaar en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan de opgave om de omgeving klimaatbestendig in te richten. Regionaal zijn de potentiële kwetsbaarheden voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming globaal in beeld gebracht via modelmatige berekeningen, de zogenoemde klimaatstresstest (https://hhnk.klimaatatlas.net/). Deze resultaten zijn vergeleken met de beelden en meldingen die de gemeente van bewoners ontving, over wateroverlast in het weekend van 18, 19 en 20 juni 2021.

Naast deze korte termijnmaatregelen bekeek de gemeente ook welke overige locaties in aanmerking komen voor maatregelen binnen 5 jaar. In sommige gevallen gaat dit ook om maatregelen aan het watersysteem, wat verder wordt afgestemd met het Hoogheemraadschap. Ook heeft de gemeente een projectenplanning waarin bepaald is wanneer het tijd is om weg en riool te vervangen. Bij deze grote projecten wordt de omgeving direct klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Dat is de meest betaalbare manier, maar dit vergt dus een periode van vele jaren, en is gericht op het klimaat van 2050.

“Dat deze vijftien knelpunten nu zijn aangepakt is een eerste stap. Daarmee hopen we die problemen te hebben opgelost,” licht wethouder Bekkering toe. “Bij hevige regenval heb je die garantie echter niet. Samen met andere gemeenten en het hoogheemraadschap kijken we hoe we onze omgeving zo goed mogelijk kunnen inrichten.”
Pin It