De Raad van State steekt geen stokje voor de nieuwbouw in het Watertorengebied in Egmond aan Zee. De bezwaarmakers worden op sommige punten, zoals de nieuwe stikstofberekeningen, wel in het gelijk gesteld, maar dat is voor de Raad van State geen reden om het gerepareerde bestemmingsplan naar de prullenbak te verwijzen.

Omwonenden waren naar de Raad van State gestapt om de sloop en nieuwbouw van de energiezuinige sporthal, met 34 nieuwbouwwoningen eromheen, tegen te houden. Die poging is niet gelukt. Een aantal omwonenden was niet ontvankelijk met hun bezwaren, omdat ze geen bezwaar hadden ingediend tegen het oorspronkelijke bestemmingsplan uit 2018, dat door de Raad van State werd vernietigd. Het plan dat nu voorlag bij de Raad van State, was de reparatie van dat vernietigde bestemmingsplan.

Anderen hadden toen ook al bezwaar gemaakt. Zij konden rekenen op een uitgebreide beoordeling van hun bezwaren door de hoogste bestuursrechter. Sommige zaken hadden volgens de Raad van State wat zorgvuldiger gekund in de procedure, maar de omwonenden zijn daardoor niet zodanig benadeeld dat de bestemmingsplanprocedure nog eens over moet. 'De rechtsgevolgen van het raadsbesluit van 28 januari 2021 kunnen daarom geheel in stand blijven', concludeert de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De gemeente Bergen is heel blij dat er eindelijk gebouwd kan worden in het  Watertorengebied. "Dit is heel goed nieuws voor de starters, veelal Egmonders, die al sinds 2015 op een lijst staan om hier zelf hun eerste woning te bouwen. Hun geduld is op de proef gesteld maar dat wordt nu beloond", stelt wethouder Arend-Jan van den Beld. "Er kan eindelijk weer wat gebouwd worden om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan woningen in onze gemeente. Het laat zien dat er binnen alle strenge stikstofnormen toch nog wel wat mogelijk is aan de randen van het beschermde Natura2000-gebied van het Noordhollands Duinreservaat." De VVD-wethouder kijkt er ook naar uit om met de nieuwe wijk te laten zien hoe je het duinlandschap 'de wijk in kunt halen': "Er liggen goede plannen voor een passende inrichting van het gebied."

Het Watertorengebied wordt in fases ontwikkeld. Eerst wordt de nieuwe sporthal gebouwd. Als deze in gebruik kan worden genomen, gaat de sloophamer in de oude sporthal. Op de plek van de oude sporthal komt een deel van de 34 nieuwe woningen. Vijftien van de 34 woningen worden starterswoningen die door de nieuwe bewoners zelf mogen worden ontwikkeld. De bouw van de sporthal en een deel van het woningbouwprogramma moeten nog worden aanbesteed, sinds ontwikkelaar BAM zich eerder terugtrok. De gemeente wil de aanbesteding gelijktijdig laten lopen met de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de nieuwe sporthal. De gemeente hoopt dat die bouw zo in de loop van 2023 kan starten.

 

 

 
Pin It