De gemeente Bergen waarschuwt inwoners opnieuw voor de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) in hun tuin. De plant is wereldwijd uitgeroepen tot één van de grootste bedreigingen voor de natuur en infrastructuur. In Nederland waarschuwen experts voor enorme schadeposten aan wegen, gebouwen en bruggen. De plant kan zich razendsnel uitbreiden en verdringt dan alle andere vegetatie.

In een videoreportage van Duinstreek Centraal waarschuwde Jaap Koelemeijer van de gemeente Bergen vorig jaar al dat de exoot rioleringen, bestrating, bruggen en kades beschadigt. Bij particulieren is het zelfs ook een bedreiging voor muren en funderingen van woningen. Bestrijding ging voorheen zeer moeizaam. Sinds enige tijd lijkt men een effectieve methode gevonden te hebben: met een lans wordt de duizendknoop geëlektrocuteerd met 5000 Volt. Hier blijkt de duizendknoop niet tegen bestand.

Volgens Koelemeijer wordt de duizendknoop ook in de kuststreek volop bestreden. Vorig jaar waren de mensen van het groenbeheer bezig op de hoek Kerklaan-Merelhof in Bergen. John Nijman van aannemingsbedrijf Jan Hes is speciaal opgeleid om het levensgevaarlijke wapen te bedienen. "We geven met een stok een stroomstoot van 5000 Volt. Dat gaat tot diep in de wortels, tot een meter de grond in. Zodoende springen er knopen in de plant en de plant komt niet meer terug, als het goed behandeld is", legt Nijman uit. De ervaringen met deze vorm van bestrijding zijn zeer goed.

In veel gemeenten worden de inwoners actief opgeroepen melding te maken als zij duizendknoop aantreffen. Ook de gemeente Bergen wil het graag weten als de exoot ergens opduikt. Dat kan telefonisch gemeld worden via 14072 of met de Fixi-app.

De gemeente Bergen adviseert inwoners een Japanse duizendknoop te verwijderen als dit onkruid in de eigen tuin wordt aangetroffen. Volgens de gemeente kan dit door de plant uit te steken en dit vervolgens om de twee tot vier weken te herhalen. Zo raakt de plant uitgeput en komt deze na verloop van tijd niet meer terug. De gemeente benadrukt dat zowel het blad als de wortels moet worden verwijderd, omdat elk stukje opnieuw kan uitlopen. De plantresten zijn schadelijk voor verwerking van het GFT-afval, daarom hoort het in een vuilnisbak en in de grijze container. De gemeente raadt sterk af om de plant zelf aan te planten.

Meer informatie is te vinden op de website bestrijding duizendknoop.
Pin It