Burgemeester Lars Voskuil van Bergen decoreerde dinsdag vijftien inwoners omdat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast mocht kinderburgemeester Thomas Meereboer het eerste Jeugdlintje van de gemeente Bergen uitreiken aan een jonge inwoonster. De uitreiking vond plaats in hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.

Door omstandigheden waren twee inwoners al eerder onderscheiden. Zondag werd Klaas Bosschieter uit Bergen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en op maandag werd Wil Janssen uit Camperduin koninklijk onderscheiden. Sindsdien is hij lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De gedecoreerden uit de gemeente Bergen:

Uit de Egmonden:

- Rina van der Reep-Pepping uit Egmond aan den Hoef, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- Jacques de Waard uit Egmond aan Zee, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- Hugo Snabilie uit Egmond-Binnen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- Piet de Goede uit Egmond aan den Hoef, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
= Atie Struving-van Tol uit Egmond aan Zee, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Uit Bergen:

- Wout Tuijn uit Bergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- Miep Tuijn-Smit uit Bergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- Kees Bijwaard uit Bergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- Aad Valkering uit Bergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- Jan Oldenburg uit Bergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- Nico Vrasdonk uit Bergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- Klaas Bosschieter uit Bergen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (24 april)
- Stella Schrijver-van Velthoven uit Bergen aan Zee, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Een jeugdlintje was voor Krystyna Cybulska uit Bergen.

Uit Schoorl:

- Wil Janssen uit Camperduin, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (25 april)
- Feiko Veenstra uit Groet, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- Anneke Dekker-Bakker uit Schoorl, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
- Jos Schotvanger uit Schoorl, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Op de foto de meeste gedecoreerden:

Achterste rij vlnr: Dhr. W. Tuijn en mw. W. Tuijn, mw. Mw. A. Struving-v Tol
Derde rij vlnr: Dhr. J. Oldenburg, dhr. J. de Waard, dhr. C. Bijwaard
Tweede rij vlnr: Dhr. A. Valkering, dhr. H. Snabile, dhr. J. Schotvanger, dhr. F. Veenstra , mw. S. Schrijver, v Velthoven, burgemeester Lars Voskuil
Voorste rij vlnr: Mw. C. vd Reep-Pepping, dhr. P. de Goede, dhr. N. Vrasdonk, Krystyna Cybulska, mw. A. Dekker, kinderburgemeester Thomas Meereboer.
Pin It