Bewoners en eigenaren van het appartementencomplex De Rustende Jager aan het Plein in Bergen keken deze maand raar op, toen onbekenden kastjes aan de muur van hun complex hadden bevestigd. Niemand wist wat voor kastjes het waren en wie die daar had opgehangen. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren deed navraag maar kwam er niet achter. Het kersverse raadslid Michel Heusy, die in het complex woont, betitelde het als 'je reinste vandalisme'.

Navraag bij de gemeente door Duinstreek Centraal leerde dat het ging om vleermuizenkastjes, die door de gemeente Bergen aan de gevel waren bevestigd. "Die vleermuiskasten worden ingezet als vervangende woonruimte, als een gebouw met daarin wonende vleermuizen wordt gesloopt. In dit geval is het aan het licht gekomen na fauna-onderzoek voor de sloop van de Bakemaflat. Het onderzoek leverde op dat er vleermuizen zijn. We hebben een ontheffing van de Omgevingsdienst. Daar staat in dat we kastjes in directe omgeving moeten ophangen voordat de sloop start."

Dat de kastjes zijn opgehangen aan het appartementencomplex De Rustende Jager, noemt de woordvoerder nu 'een misverstand': "We hebben toestemming gekregen van restaurant Wonders om daar vleermuiskasten op te hangen. Dat ze ook bij De Rustende Jager hangen was niet de bedoeling. Daar worden ze dan ook verwijderd. Dit is inmiddels teruggekoppeld naar een lid van de VVE die de achterban daarover informeert".
Pin It